Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WIRE 2012 — Wynik w skrócie

Project ID: 320445
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Polska

Wdrażanie innowacji regionalnych to dobry pomysł

W Grenadzie w Hiszpanii w 2012 r. odbyła się trzecia coroczna konferencja ukazująca innowacyjne regiony w Europie pt. WIRE ("Week of Innovative Regions in Europe"). Regiony Europy mają do odegrania ważną rolę w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
Wdrażanie innowacji regionalnych to dobry pomysł
Innowacje postrzegane są jako nowe źródło wzrostu dla wielu systemów gospodarczych na świecie. Rola innowacji, zwłaszcza na poziomie regionalnym, gwałtownie wzrosła w ostatnich latach i przyczynia się do napędzania nowego wzrostu i poziomu zatrudnienia w Europie.

Podczas poprzednich edycji konferencji, WIRE 2010 i 2011, omawiano wymiar regionalny polityki w sprawie innowacji. Jednak konferencja WIRE 2012 skupiła się na inteligentnym rozwoju regionalnym opartym na wiedzy i innowacji.

Kolejnym ważnym osiągnięciem tego finansowanego ze środków UE projektu było zaprezentowanie głównych wyzwań i barier dotyczących rozwoju innowacji w regionach. Ponadto opracowano szereg zaleceń dotyczących innowacji przydatnych dla europejskich i regionalnych decydentów.

Konferencję WIRE 2012 zorganizowano wokół trzech zagadnień regionalnych: inteligentne regiony w nowym europejskim programie na rzecz badań i innowacji, droga do doskonałości oraz tworzenie sieci kontaktów w obrębie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Udostępniono także platformę do formułowania inteligentnych strategii na temat specjalizacji regionalnej.

Aby uzyskać wysoką frekwencję, zainteresowanie mediów i wywrzeć odpowiedni wpływ, w ramach projektu WIRE 2012 przeprowadzono szereg działań. Dzięki temu podczas konferencji obecni byli przedstawiciele zainteresowanych stron z całej Europy i, w rezultacie, powstała wielostronna platforma poświęcona dyskusjom na temat regionalnych polityk europejskich.

Głównym osiągnięciem tego projektu było opracowanie serii zaleceń dotyczących różnych zagadnień europejskich, zrealizowanie nakierowanych na realizację celów Europy w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W przyszłości zalecenia te przyczynią się także do odświeżenia "Praktycznego przewodnika po finansowaniu UE w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji".

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę