Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MICROFUEL — Wynik w skrócie

Project ID: 218454
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Norwegia

Powód, by cieszyć się z palenia lasów

Zrębki drewna i gałęzie mogą wkrótce stać się materiałem wsadowym w lokalnej produkcji biopaliw, dzięki kompaktowej i mobilnej technologii pirolizy opracowanej przez wspierane przez UE konsorcjum.
Powód, by cieszyć się z palenia lasów
Większa część obszarów leśnych w UE jest własnością prywatną i choć większość z nich ma mniej niż trzy hektary powierzchni, dostarczają one surowca wielu przemysłowym branżom drewnianym. Rosnące koszty siły roboczej w połączeniu z niedrogim włóknem drzewnym uzyskiwanym od dostawców spoza UE doprowadziły do utraty ogromnej liczby miejsc pracy, mimo że zaledwie 60% rocznego przyrostu leśnego podlega zbiorom.

Rozpoznawszy szansę na ocalenie pozostałej części, aby pomóc w realizacji celów UE w zakresie produkcji energii odnawialnej z biomasy, naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt MICROFUEL ("Mobile microwave pyrolysis plant turns biomass into fuel locally"). W ramach projektu skonstruowano system do przetwarzania pozostałości poszycia leśnego i odpadów, takich jak gałęzie, kora, liście i pieńki jeszcze na terenie lasu w procesie produkcji bio-węgla i bio-ropy. Ta ostatnia może być bezpośrednio wykorzystywana jako bezemisyjna alternatywa dla paliw kopalnych w bojlerach, stacjonarnych silnikach diesla i turbinach gazowych.

Prototyp roboczy pozwolił wyprodukować palną bio-ropę oraz formę bio-węgla w trybie przetwarzania wsadowego ze zrębków drewna o szacunkowym potencjale przepustowym w trybie ciągłym 400–500 kg na godz., przekraczającym oryginalny cel 230 kg/godz. Podczas gdy dalsze prace wymagają zoptymalizowania technologii, wyniki wstępne sugerują, że uda się osiągnąć potencjalną przepustowość rzędu 2000 kg/godz. na pełną skalę. Co więcej, mobilny system pirolizy mieści się w dwóch standardowych zbiornikach wielkości 20–stóp, w związku z czym może być łatwo transportowany do odległych lasów europejskich w celu lokalnej produkcji biopaliw.

Oczekuje się, że dalsze prace dostarczą zoptymalizowanych materiałów i systemów, w tym systemu monitorowania i kontroli. Ewentualna komercjalizacja może mieć wielki wpływ na miliony osób zatrudnionych w leśnictwie i branżach pokrewnych oraz na dalszą rentowność małych, prywatnych lasów zapewniających większość surowców. Dodatkowo poszycie leśne zostanie oczyszczone z resztek, które generują metan, jeden z gazów cieplarnianych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę