Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HEALTHGOVMATTERS — Wynik w skrócie

Project ID: 229714
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Niemcy

Korzystanie z różnych technologii dla lepszej ochrony zdrowia

Dogłębne badanie nad udziałem pacjentów i pracowników służby zdrowia w zarządzaniu łączonymi technologiami z dziedziny medycyny pomoże opracować skuteczniejszą politykę wobec diagnostyki i leczenia chorób.
Korzystanie z różnych technologii dla lepszej ochrony zdrowia
Wraz z pojawieniem się nowych technologii medycznych, metod diagnostycznych i sposobów leczenia pojęcia zdrowia i choroby definiowane są od nowa. Sposób, w jaki pracownicy służby zdrowia, obywatele, pacjenci i organizacje branżowe postrzegają technologie medyczne i korzystają z nich stale ewoluuje, a decydenci i urzędnicy muszą na bieżąco reagować na tę nową dynamikę. Finansowany przez UE projekt HEALTHGOVMATTERS łączy w sobie badania socjologiczne i etnograficzne, aby odnieść się do tych kwestii.

Podczas analizy interakcji pomiędzy osobami zaangażowanymi w świadczenie usług medycznych a pacjentami naukowcy z projektu skoncentrowali się na czterech zaburzeniach neurologicznych: padaczce, migrenie, autyzmie i chorobie mitochondrialnej. Badano zależności pomiędzy neurologią a genetyką, próbują uwidocznić "niewidzialną niepełnosprawność", wywołaną takimi chorobami jak padaczka i choroba mitochondrialna, z użyciem technologii sekwencjonowania genomu i badań obrazowych.

Sprzyjały temu zadaniu badania w ramach zaawansowanej technologicznie diagnostyki, obejmujące testy genetyczne i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, jak również implanty komputerowe i nowe farmaceutyki lub urządzenia korzystające z osiągnięć różnych dyscyplin, w tym nanotechnologii, biotechnologii i technologii informacyjnej. Zespół pracujący w projekcie analizował też udział pacjentów, organizacji i pracowników służby zdrowia w powstawanie nowych rozwiązań diagnostycznych, prognostycznych i terapeutycznych oraz wpływ różnych osób na rozwój tych rozwiązań.

Przeprowadzono ponad 140 wywiadów z zainteresowanymi stronami, prowadzono współpracę z organizacjami pacjentów, laboratoriami, lekarzami i naukowcami. Łącznie udało się zebrać bardzo bogaty materiał. Projekt podkreśla główne osiągnięcia z różnych dziedzin, w tym badań na temat organizacji pacjentów i pracowników służby zdrowia, uwzględniając takie czynniki jak wiek i płeć przy korzystaniu z wiedzy i technologii medycznych.

Podsumowując, takie badanie powinno mieć znaczący wpływ na prowadzenie badań interdyscyplinarnych z takich dziedzin, jak socjologia medycyny, antropologia i naukoznawstwo. Co jest jeszcze istotniejsze, może ono pomóc zanalizować i ulepszyć procedury naukowe i medyczne, w tym dotyczące zarządzania w służbie zdrowia, co poprawi sytuację pacjentów.

Wyniki projektu udostępniono podczas warsztatów, konferencji podsumowującej projekt, na stronie internetowej , a także w szeregu publikacji. Przy lepiej sformułowanej polityce i dzięki nowym zaleceniom łączenie technologii może przebiegać jeszcze sprawniej, przyczyniając się do poprawy służby zdrowia w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę