Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe powłoki do ochrony przed ogniem

Każdego roku pożary powodują w Europie znaczne zniszczenia oraz kosztują zdrowie, a nawet życie wielu ludzi. Bezpieczeństwo w tym zakresie powinny zwiększyć nowe powłoki ogniouodporniające przeznaczone do stalowych elementów konstrukcyjnych.
Nowe powłoki do ochrony przed ogniem
W obecności ognia, powłoki ogniouodporniające (przeciwogniowe) elementów stalowych pęcznieją i tworzą ochronną warstwę, zapobiegając zawaleniu się konstrukcji. Aktualnie dostępne powłoki posiadają jednak wiele wad, takich jak szybkie starzenie się, nieodpowiednia stabilność cieczy oraz trudności w nakładaniu. Naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie HEFEST ("Smart fire-retardant coatings based on intumescent nanocomposites") postanowili uporać się z tymi problemami i stworzyć nowe powłoki przeciwogniowe wykorzystujące nanocząsteczki.

Zadaniem badaczy było między innymi stworzenie powłok ze szczególnym naciskiem na rodzaj i ilość nanocząsteczek i innych dodatków oraz na grubość ostatecznej powłoki. Starano się zwiększyć żywotność i izolację termiczną powłok oraz ograniczyć powstawanie dymu i gazów toksycznych w wyniku spalania. Ponadto, opracowano nowe metody umożliwiające ocenę skuteczności nowych powłok i procesu ich nanoszenia.

Wykazano, że zmodyfikowane nanocząsteczki w pełni spełniają obowiązujące wymogi, nawet w małej zawartości. Najlepszy system powłok nanokompozytowych przetestowano za pomocą pełnoskalowego protokołu walidacyjnego. Sprawdzał się on w testach ogniowych równie dobrze co konwencjonalne systemy przeciwogniowe. Uznano również, że jest wystarczająco wytrzymały, by stosować go w warunkach półodkrytych.

Większość powłok przeciwogniowych jest wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Dlatego też technologia HEFEST powinna przyczynić się do znaczącego zwiększenia konkurencyjności europejskich MŚP, jak również do poprawy bezpieczeństwa pożarowego europejskich konstrukcji. Dodatkowo, zmniejszenie emisji toksycznych gazów zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami tej nowej generacji ogniouodporniających powłok do komponentów stalowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę