Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ARBO-ZOONET — Wynik w skrócie

Project ID: 211757
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Francja

Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu chorób odzwierzęcych

Przedstawiciele krajów europejskich stworzyli zespół do spraw przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wektory zwierzęce. Oceniając istniejącą infrastrukturę, zespół pracował nad zintegrowaniem metod diagnostycznych i zaleceniami dotyczącymi skutecznych metod zwalczania chorób.
Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu chorób odzwierzęcych
Choroby przenoszone przez stawonogi, takie jak gorączka Zachodniego Nilu (WNF), gorączka doliny Rift (RVF), gorączka krwotoczna krymsko-kongijska (CCHF), to choroby zwierząt domowych i dziko żyjących. Ich niedawna ekspansja geograficzna i zdolność do pokonywania barier międzygatunkowych stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu ARBO-ZOONET było uzyskanie wiedzy o tych chorobach oraz opracowanie nowych narzędzi ich diagnozowania i monitorowania, jak również środków ograniczania ich rozprzestrzeniania się. Ponadto konsorcjum stawia sobie za zadanie zwiększyć świadomość społeczną, zapewnić szkolenia i poprawić infrastrukturę w regionach endemicznych.

Uczestnicy projektu opracowali mapę występowania i rozmieszczenia ognisk chorobowych u ludzi i zwierząt, jednocześnie analizując czynniki stanowiące ich możliwą przyczynę, takie jak klimat i ekosystem. Szczególny nacisk położono na wektory przenoszące choroby i mechanizmy powstawania ognisk chorobowych. Opracowano również mapę obszarów podwyższonego ryzyka przeniesienia choroby w poszczególnych krajach. Model meta-populacyjny wskazał, że wzorce epidemiologiczne w Europie korespondują z wzorcami migracji ptaków z zachodniej Afryki, skąd pochodzi wirus WNF.

Członkowie konsorcjum skutecznie zintegrowali oznaczenia diagnostyczne i standardowe praktyki oraz przeprowadzili kontrolę jakości metod wykrywania zakażenia na podstawie wskaźników molekularnych i humoralnych. Skontrolowali też systemy monitorowania stosowane w poszczególnych krajach.

Wydano dokument podsumowujący wpływ rozpowszechniania się zakażeń CCHF, WNF i RVF w Europie na zdrowie ludzi i zwierząt. W tym dokumencie zawarto również zalecenia dotyczące wprowadzenia oszczędnych metod monitorowania i działań zapobiegawczych. Ponadto oceniono, na jakim etapie są prace nad szczepionkami, lekami i lekami przeciwwirusowymi przeznaczonymi do zwalczania tych chorób.

Czynności w ramach projektu i jego wyniki zostały rozpowszechnione podczas spotkań i warsztatów oraz w publikacjach naukowych. Zwracano szczególną uwagę na szkolenia personelu w skutecznym wykrywaniu patogenów z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi i technologii. Przyczyni się to do zwiększenia skuteczności zapobiegania chorobom i działania w przypadku pojawienia się ogniska chorobowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę