Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HAIFREE — Wynik w skrócie

Project ID: 262482
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Metody filtracji zapobiegające infekcjom szpitalnym

Powietrze w szpitalach może przenosić zarazki i inne zagrożenia. Nowy system filtracji w opłacalny sposób zapobiega przenoszeniu infekcji, aby zwiększać bezpieczeństwo szpitali.
Metody filtracji zapobiegające infekcjom szpitalnym
Pobyt w szpitalu wiąże się z zagrożeniem w postaci infekcji odpornymi na leki szczepami drobnoustrojów. Około 10% pacjentów szpitali europejskich nabawia się infekcji szpitalnych. Infekcje takie mogą być trudne w leczeniu lub wręcz nieuleczalne — szacuje się, że w skali całej Europy powodują one 50 000 zgonów rocznie. Ponadto wydłużają one czas pobytu w szpitalu, przez co kosztują europejskie systemy opieki zdrowotnej około 17 mld EUR rocznie. Konwencjonalne szpitalne systemy uzdatniania powietrza są kosztowne, przez co ich użycie jest ograniczone do newralgicznych obszarów.

Finansowany ze środków UE projekt HAIFREE pracuje nad opracowaniem nowatorskiego systemu filtracji, który pozwoliłby w opłacalny sposób eliminować zarazki przenoszone drogą powietrzną. Badacze zamierzają opracować bezobsługowy system ciągłej filtracji powietrza w szpitalach wykorzystujący kombinację kilku technologii zwalczania patogenów, w tym strącanie elektryczne, powłoki antybakteryjne i ozonowanie zabijające drobnoustroje. Pozwoliłoby to usuwać 99,9% drobnoustrojów i 95% lotnych związków organicznych. Zastosowanie ozonu pozwala wyeliminować większość produktów ubocznych poza dwutlenkiem węgla i wodą, jednocześnie ułatwiając konserwację poprzez zminimalizowanie problemów z zapychaniem.

Osiągnięcia naukowe projektu HAIFREE w okresie sprawozdawczym pozwoliły lepiej poznać właściwości patogenów powietrznych i opracować nowatorskie metody postępowania z takimi zanieczyszczeniami. Uczestnikom projektu udało się też zidentyfikować istotne zmienne techniczne wpływające na sprawność i bezpieczeństwo układów filtrujących.

Poza celami teoretycznymi projekt miał też stworzyć i sprawdzić prototypowy system. Rozwiązanie takie zainstalowano i przetestowano na sali operacyjnej w szpitalu San Pedro w Logrono w Hiszpanii, uzyskując obiecujące wyniki. Prototyp skutecznie zmniejsza stopień narażenia na lotne związki organiczne i skażenie patogenami, nie wytwarzając przy tym żadnych niebezpiecznych osadów ani nie powodując wycieków ozonu.

Informacje o projekcie były upowszechniane na różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i targach. Pomoże to w zidentyfikowaniu wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) potencjalnych partnerów do etapowego wprowadzania technologii na rynek.

Technologia z projektu HAIFREE pozwoli zmniejszyć liczbę infekcji szpitalnych, co przełoży się na znaczne korzyści zdrowotne w postaci krótszych pobytów w szpitalu oraz większej skuteczności terapii. Opracowaną technologię można też zaadaptować do innych miejsc wymagających filtrowania powietrza w celu wyeliminowania patogenów, na przykład wywiewów powietrza z restauracji i laboratoriów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę