Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COSSAR — Wynik w skrócie

Project ID: 252908
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Polska

Radio kognitywne: inteligentna technologia sieci bezprzewodowych

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na częstotliwości radiowe istnieje pilna potrzeba stworzenia skuteczniejszego systemu przydzielania pasma licznym usługom bezprzewodowym.
Radio kognitywne: inteligentna technologia sieci bezprzewodowych
Spektrum radiowe staje się coraz bardziej zatłoczone transmisjami radiowym, sygnałami telewizyjnymi i transmisjami komórkowymi, a rozwiązanie tego problemu ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju technologicznego. Odpowiedzią może być technologia radia kognitywnego, pozwalająca automatycznie wykrywać i wykorzystywać dostępne kanały spektrum radiowego. Technologia ta wymaga rozwiązania dwóch kluczowych trudności: skutecznego wykrywania spektrum i wykrywania użytkowników podstawowych w sieciach radia kognitywnego.

Celem finansowanego ze środków UE projektu COSSAR ("Cooperative spectrum sensing algorithms for cognitive radio networks") jest przezwyciężenie trudności związanych z wykrywaniem spektrum i użytkowników podstawowych. Naukowcy zbadają możliwości wspomagania sieci radia kognitywnego w wykrywaniu luk w spektrum i wykorzystywaniu mało używanych pasm bez zakłócania działania użytkowników podstawowych. Optymalizacja działania sieci radia kognitywnego będzie wymagać bardziej zaawansowanych metod odczytu niezbędnych informacji z eteru.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, zespół projektowy opracowuje zaawansowane algorytmy wykrywania umożliwiające działanie w różnorodnych środowiskach. Prowadzone są prace nad ulepszaniem metody szacowania sygnałów z wykorzystaniem koncepcji adaptacyjnych filtrów teoriomnogościowych. Przeprowadzone doświadczenia wykazały już, że proponowane rozwiązanie może usprawniać wykrywanie pożądanych luk w spektrum i ulepszać technologię radia kognitywnego.

Dzięki podejmowanym wysiłkom koncepcja radia kognitywnego może stanowić odpowiedź na wymaganie optymalnego wykorzystania ograniczonej szerokości pasm. Ułatwi to tworzenie w sieciach bezprzewodowych dodatkowych usług i zastosowań, promując tym samym rozwój technologiczny i konkurencyjność. Nowe rozwiązania będą wspomagać komunikację i otwartość.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę