Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepszy monitoring oceanów dzięki zharmonizowanym, ogólnoeuropejskim danym przybrzeżnym

W ramach unijnego projektu powstaje sieć morskich obserwatoriów przybrzeżnych, której zadaniem będzie ustandaryzowanie i usprawnienie gromadzenia danych i zarządzania nimi na potrzeby globalnego monitorowania oceanów.
Lepszy monitoring oceanów dzięki zharmonizowanym, ogólnoeuropejskim danym przybrzeżnym
Globalne ocieplenie i presja środowiskowa są groźne nie tylko dla europejskich wybrzeży, ale także dla siedlisk i działalności człowieka w ich pobliżu. Aby Europa mogła skutecznie monitorować swoje morza i wybrzeża, a także odpowiadać na te naciski, obserwatoria nadmorskie naszego kontynentu muszą podjąć bliską współpracę.

Mając to na uwadze, w ramach finansowanego ze środków UE projektu JERICO (Towards a joint European research infrastructure network for coastal observatories) połączono siły europejskich obserwatoriów przybrzeżnych, promując wdrażanie wspólnych inicjatyw i standaryzacji za pośrednictwem ujednoliconej, europejskiej organizacji zarządzającej danymi.

Prace rozpoczęto od inwentaryzacji istniejących technologii i metod, najlepszych praktyk i kluczowych wyzwań dla opracowania wspólnej wizji i strategii dla obserwatoriów przybrzeżnych. W oparciu o przeprowadzone badania technologiczne różnych systemów obserwacyjnych, partnerzy projektu zharmonizowali metody operacyjne i konserwacyjne. Opracowano wytyczne dla najlepszych praktyk i standardy kontroli jakości oraz wdrożono metody usprawnienia komponentów serwisowych obserwatoriów przybrzeżnych na drodze udoskonaleń technicznych i innowacyjności.

Umożliwiono międzynarodowy dostęp do kilku wyjątkowych europejskich obserwatoriów przybrzeżnych i ośrodków kalibracyjnych z myślą o prowadzeniu tam międzynarodowych badań naukowych i rozwoju technologii. Naukowcy i inżynierowie uzyskali swobodny dostęp do niedostępnej w ich rodzimych krajach infrastruktury przybrzeżnej. W ramach międzynarodowych działań wsparto transgraniczne wspólne inicjatywy naukowe.

Zespół JERICO ocenił sposób zarządzania danymi pochodzącymi z innych infrastruktur i europejskich projektów. Stworzono platformę do rozpowszechniania wyników badań z myślą o poprawie rozpoznawalności projektu JERICO i zwiększaniu świadomości w branży, wśród społeczności akademickiej i administracji rządowych.

W ramach projektu JERICO wdrożono infrastrukturę sieciową w oparciu o całościowy proces monitorowania wybrzeża, począwszy od pozyskiwania danych, a skończywszy na ich rozpowszechnianiu. Takie działania z pewnością przełożą się na poprawę monitoringu środowiskowego i przewidywań dotyczących wpływu czynników klimatycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane przybrzeżne, oceany, obserwatoria przybrzeżne, globalne monitorowanie oceanów, JERICO
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę