Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Plan działań na rzecz lepszego usuwania skutków katastrof

W jaki sposób ekipy ratunkowe i służby publiczne mogą lepiej reagować w skali europejskiej w przypadku klęsk żywiołowych i wywołanych przez człowieka? Badacze opracowali koncepcje i plan stworzenia zunifikowanej strategii zarządzania kryzysowego w UE oraz umocnili współpracę międzynarodową w tym zakresie.
Plan działań na rzecz lepszego usuwania skutków katastrof
Konsekwencje poważnej katastrofy są traumatyczne i dalekosiężne. Dotyczy to w równym stopniu ludzi, którzy tracą życie lub zdrowie, co całych regionów i krajów, których gospodarkę i społeczeństwo trzeba odbudowywać latami.

UE stara się przeciwdziałać coraz większej podatności na katastrofy poprzez umocnienie zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego. Wspólnota musi reagować szybko, w sposób skoordynowany i skutecznie na duże klęski zarówno na swoim terenie, jak i poza granicami. Celem projektu CRISYS ("Critical response in security and safety emergencies") było stworzenie koncepcji, narzędzi i planu budowy i przetestowania lepszego systemu, który chroniłby ludność, środowisko i gospodarkę i umożliwiał szybki powrót do względnie normalnego życia po sytuacji kryzysowej.

W ramach projektu CRISYS stworzono koncepcje poprawy zdolności w zakresie komunikacji, rozpoznania sytuacji, wspierania decyzji, logistyki, poszukiwania i ratowania poszkodowanych, opieki medycznej oraz podstawowych usług, dzięki lepszym zasobom, szkoleniom i technologiom informacyjnym.

Prace skupiały się na wyszczególnieniu wspólnych potrzeb i zacieśnieniu współpracy między administracją szczebla lokalnego i krajowego a służbami ratunkowymi w celu wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Z pomocy tych różnych grup użytkowników szeroko korzystano przy tworzeniu nowego systemu, do którego włączono także istniejące struktury, aby zwiększyć jego interoperacyjność zamiast narzucania nowego jednolitego rozwiązania.

Model CRISYS, koncentrujący się na wykorzystaniu danych i informacji, postanowiono zastosować w trzech scenariuszach operacyjnych charakteryzujących się różnymi potrzebami, ramami czasowymi oraz wymiarami geograficznym i politycznym.

Plan działania CRISYS, po wdrożeniu w drugiej, demonstracyjnej fazy projektu, stanie się motorem zmian, jeśli chodzi o prowadzenie operacji ratunkowych, umożliwiając lepsze wykorzystanie istniejących unijnych sił antykryzysowych.

Powiązane informacje

Tematy

Security
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę