Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NOCONDES — Wynik w skrócie

Project ID: 296658
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Szwecja

Testowanie płynnych i ekologicznych podejść samolotów do lądowania

Podobnie jak w przypadku samochodów, również w samolotach istnieje możliwość zmniejszania zużycia paliwa i poziomu emisji poprzez odpowiednie modulowanie działania pojazdu. Naukowcy opracowali symulator lotu do testowania nowatorskich technik podchodzenia do lądowania, które powinny zwiększyć ekologiczność transportu lotniczego.
Testowanie płynnych i ekologicznych podejść samolotów do lądowania
Przemysł lotniczy czynnie angażuje się w minimalizację wpływu swojej działalności na środowisko. Jednym z fundamentów tych wysiłków jest wspólna inicjatywa technologiczna Clean Sky. Celem tej inicjatywy wspieranej przez UE jest przyspieszenie postępu technologicznego i skracanie czasu wprowadzania na rynek bardziej ekologicznych rozwiązań, testowanych zarówno na symulatorach pełnoskalowych modeli latających, jak i podczas lotów testowych. Trzy wybitne firmy europejskie połączyły siły, aby opracować symulator modeli latających do testowania obiecujących technologii i technik związanych z płynnym podchodzeniem do lądowania (CDA).

Metoda płynnego podchodzenia do lądowania ma na celu zmniejszanie hałasu generowanego przez samoloty, zużycia paliwa i poziomu emisji poprzez zastosowanie ciągłego schodzenia i jako taka wpisuje się idealnie w założenia inicjatywy Clean Sky. Wykorzystując dofinansowanie UE dla projektu NOCONDES ("Novel continuous descent simulation test support"), badacze opracowali symulator wykorzystujący naprowadzanie wieloparametrowe z algorytmem zarządzania czasem i energią (MPG–TEMO) oraz odpowiednim interfejsem człowiek-maszyna.

Pomyślnie przeprowadzono ponad 100 eksperymentów symulacyjnych z udziałem dziewięciu doświadczonych pilotów, którzy przekazywali cenne uwagi za pośrednictwem kwestionariuszy. Przeprowadzone analizy umożliwiły ocenę skuteczności i sformułowanie rekomendacji ulepszeń samego symulatora, procedur, interfejsu obsługi oraz koncepcji MPG-TEMO. Partnerzy projektu i piloci byli ogólnie zgodni co do tego, że algorytm MPG-TEMO stanowi przyszłość technik płynnego podejścia do lądowania. Dodatkową jego zaletą jest łatwa automatyzacja.

Projekt NOCONDES istotnie przyczynił się do osiągnięcia wspólnych celów UE i sektora lotniczego w zakresie zmniejszania wpływu lotnictwa na środowisko. Wiarygodna ocena skuteczności symulatora przez doświadczonych pilotów pozwoli zespołowi projektowemu dalej doskonalić jego działanie, aby docelowo tworzyć bardziej ekologiczne samoloty pasażerskie i procedury ich pilotażu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę