Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe strategie walki z wirusowym zapaleniem wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B) pozostaje mimo szczepień ważnym problemem zdrowotnym. Europejscy naukowcy zbadali mechanizm replikacji wirusa, mając na celu znalezienie nowych celów leków przeciwwirusowych.
Nowe strategie walki z wirusowym zapaleniem wątroby typu B
Przewlekła infekcja WZW B jest główną przyczyną marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Istnieją setki milionów chorych na całym świecie, ale i skuteczne metody lecznicze, hamujące replikację WZW B i zapobiegające postępom choroby wątroby. Jednakże, jako że układ odpornościowy nie likwiduje WZW B, w większości przypadków replikacja wirusa ulega wznowieniu po zaprzestaniu leczenia.

Interferon alfa (IFNα) jest alternatywną terapią infekcji WZW B, która jednakże wiąże się z niskim współczynnikiem odpowiedzi i licznymi skutkami ubocznymi. W związku z tym potrzeba nowych, alternatywnych metod leczenia infekcji WZW B.

Zakres naukowy finansowanego przez UE projektu NAVICHEB (New advanced vaccines in chronic hepatitis B) objął stworzenie mysich modeli do badania mechanizmów molekularnych infekcji WZW B. Takie narzędzia przedkliniczne są szczególnie ważne do wyjaśnienia patogenezy choroby i stworzenia nowych metod leczenia.

Jako że wirus WZW B w naturalnych warunkach nie infekuje myszy, badacze zastosowali rekombinowany, związany z adenozyną wektor o serotypie 8, aby wprowadzić genom WZW B do hepatocytów. Ustanowiony model przewlekłej infekcji WZW B został następnie zastosowany do tworzenia nowatorskich strategii leczniczych. Przy użyciu różnych substancji indukujących szlak IFN typu I w wątrobie, zespół badawczy miał zamiar skierować cytokiny do docelowego narządu i zmniejszyć systemowe efekty uboczne, obserwowane po podaniu rekombinowanego IFNα. Zaobserwowano, że substancje indukujące zaburzały replikację wirusa, jasno wskazując, że WZW B unika aktywacji immunologicznej i ataku układu odpornościowego.

Dalsze badania nad unikaniem przez WZW B aktywowania odpowiedzi odpornościowej ujawniły mechanizm stymulujący ekspresję ulegających alternatywnemu splicingowi form wewnątrzkomórkowego czujnika patogenu, białka STING. Naukowcy odkryli, że te alternatywne formy hamują prawidłowe funkcje białka STING i zapobiegają odpowiedziom przeciwwirusowym.

Podsumowując, działalność badawcza uczestników projektu NAVICHEB dostarczyła bezcennych narzędzi przedklinicznych do badania i oceny mechanizmu infekcji WZW B. Identyfikacja domniemanych nowych celów WZW B otwiera owe możliwości walki z przewlekłymi infekcjami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wirusowe zapalenie wątroby typu B, replikacja wirusa, przeciwwirusowy, infekcja WZW B, wątroba, IFNα
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę