Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza ochrona przeciwpożarowa filarów stalowych

Naukowcy opracowali nowatorskie farby przeciwogniowe do filarów stalowych, uzyskując ulepszone parametry techniczne niższym kosztem. Powinno to zwiększyć popularność konstrukcji stalowych, które w ostatnich latach są coraz częściej zastępowane betonowymi.
Lepsza ochrona przeciwpożarowa filarów stalowych
W razie pożaru stalowe filary konstrukcyjne mogą ulec uszkodzeniu, w skrajnych przypadkach grożąc zawaleniem. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczania stali jest nakładanie specjalnych farb przeciwogniowych, jednak podejście to niesie liczne trudności. Najistotniejsze problemy to długi czas schnięcia takich farb i konieczność nakładania kilku warstw. Ponieważ powłoka przeciwogniowa jest najczęściej nakładana na placu budowy, wiąże się to z wysokimi kosztami pracy i utrudnieniem prac budowlanych na dłuższy czas. Poza tym wszelkie błędy w procesie malowania powodują niebezpieczeństwo ukarania grzywnami i niższego poziomu ochrony.

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE zajęli się opracowaniem nowej generacji farb ochronnych w ramach projektu STEELPROST ("Innovative fire protective coatings for steel structures"). Nowatorskie receptury farb mają zapewnić łatwiejsze nakładanie, mocniejsze przywieranie i szybsze schnięcie, stanowiąc rozwiązanie skuteczne, opłacalne i bezpieczne.

Powłoki na bazie wody przygotowane w laboratorium wykazały zwiększoną ognioodporność i niższą temperaturę pęcznienia (temperaturę, w której powłoka pęcznieje i tworzy warstwę ochronną wokół struktury stalowej). Dodatkowo uzyskano krótsze czasy schnięcia, niższy koszt i dobre parametry mechaniczne i chemiczne, a jednocześnie minimalny poziom dymienia i emisji toksycznych gazów.

Udało się wyprodukować stabilne roztwory ogniochronne na skalę przemysłową. Opracowane receptury zostały sprawdzone zgodnie z kodeksami Eurocode dotyczącymi projektowania budowlanego (szczególnie w zakresie inżynierii przeciwpożarowej), aby zapewnić ich integrację z zaawansowanymi kryteriami inżynieryjnymi.

Partnerzy projektu STEELPROST złożyli międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach układu o współpracy patentowej (PCT). Ponadto zidentyfikowano strategię inwestycyjną dla certyfikacji i marketingu.

Dane rynkowe wskazują na spadek popularności konstrukcji stalowych na rzecz betonu w związku z trudnościami z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki projektu STEELPROST mogą przynieść ogromne korzyści licznym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) produkującym konstrukcje stalowe dla sektora budowlanego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę