Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EU-JORDANNET — Wynik w skrócie

Project ID: 244082
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Jordania

Jordania buduje międzynarodowe partnerstwo w dziedzinie badań

Skierowana do jordańskich naukowców aktywna kampania szkoleń i budowania świadomości miała na celu zwiększenie ich zaangażowania w europejskie programy ramowe poprzez pomoc w sporządzaniu wniosków, zarządzaniu umowami i prowadzeniu współpracy z UE.
Jordania buduje międzynarodowe partnerstwo w dziedzinie badań
Społeczność naukowa w Jordanii jest aktywna w wielu obszarach i bierze udział w europejskich programach ramowych. Znaczny potencjał nauki jordańskiej pozostaje jednak niewykorzystany. Celem finansowanego ze środków UE projektu EU-JORDANNET ("Enhancement of Jordan-European S&T partnerships") było stworzenie ambitnego programu budowania potencjału ukierunkowanego na krajowe punkty kontaktowe w Jordanii, ze szczególnym uwzględnieniem programów z tematu "Współpraca i ludzie" siódmego programu ramowego.

Docelowe obszary tematyczne współpracy to zdrowie, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz środowisko. Partnerzy promowali działania programu Marii Curie, aby zwiększać mobilność badaczy między Europą a Jordanią. Za nadrzędny cel przyjęto zwiększenie zaangażowania zarówno społeczności badaczy, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt EU-JORDANNET obejmował działania skierowane do badaczy, administratorów i decydentów.

Naukowcy skoncentrowali się na szkoleniu jordańskich badaczy w sporządzaniu wniosków oraz na szkoleniu administratorów w zarządzaniu międzynarodowymi umowami badawczymi. Stworzona sieć kontaktów dodatkowo ułatwiła budowanie relacji z partnerami europejskimi. Zorganizowano sześć wydarzeń tematycznych dla partnerów, w każdym z nich uwzględniając jeden dzień na nawiązywanie kontaktów usprawniających partnerstwo między UE a Jordanią. Dwa wydarzenia dla partnerów dotyczyły projektów z programu FP7-People. Dodatkowo zorganizowano dwa szkolenia dla personelu administracyjnego na uczelniach i w przedsiębiorstwach, podczas których omówiono procedury finansowe i umowne, szczególnie w zakresie sporządzania raportów dla UE. 17 badaczy jordańskich odwiedziło też instytucje europejskie, aby rozwijać kontakty dla potrzeb przyszłych zgłoszeń. Utworzono dodatkowo obserwatorium nauki, technologii i innowacji, które będzie monitorować i oceniać ilościowe wskaźniki osiągnięć krajowego systemu badań i innowacji.

Jordańskie organizacje złożyły 60 zgłoszeń do programu Cooperation siódmego programu ramowego, z czego 20% uzyskało finansowanie. 20 zgłoszeń w ramach działania Marie Curie programu People zaowocowało udziałem partnerów jordańskich w dwóch projektach z tego zakresu.

Projekt EU-JORDANNET poczynił ważne postępy w zwiększaniu świadomości projektów 7PR wśród jordańskich badaczy i ich udziału w takich projektach. Projekt przyczynił się też do rozwoju sieci współpracy unijno-jordańskiej i utworzenia platformy badawczej obejmującej między innymi obserwatorium nauki, technologii i innowacji. Sukcesy projektu stanowią punkt wyjścia dla nowego projektu EU-JordanNet II, który dzięki dofinansowaniu UE kontynuuje działania na rzecz dalszego umacniania współpracy z jordańskimi naukowcami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę