Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Indywidualnie projektowane materiały dzięki nowatorskim strukturom chemicznym

Badacze europejscy opracowali nowatorską metodę produkcji materiałów funkcjonalnych poprzez kontrolowane składanie polimerów koordynacyjnych. Poszerzono też wiedzę na temat nowych materiałów magnetycznych do wykorzystania w technologiach informacyjnych przyszłości.
Indywidualnie projektowane materiały dzięki nowatorskim strukturom chemicznym
Klastrowe polimery koordynacyjne o własnościach magnetycznych są ważnymi materiałami ze względu na duży potencjał w dziedzinie materiałów wielofunkcyjnych, na przykład czujników magnetycznych. Polimery tego rodzaju są zbudowane z magnetycznych, wielojądrowych klastrów koordynacyjnych.

Kontrolowana integracja właściwości pojedynczych klastrów w sposób przenoszący je na właściwości ostatecznego systemu połączonego niesie jednak liczne wyzwania. Rozwiązanie tych problemów przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu POLYMAG ("Magnetic coordination cluster polymers").

Głównym kierunkiem działań projektu było opracowanie nowatorskich materiałów klastrowych o wyjątkowych właściwościach magnetycznych. Wśród innych celów projektu wskazano analizę właściwości strukturalnych, magnetycznych i termicznych zarówno gotowych klastrów, jak i polimerów koordynacyjnych, z których są one złożone.

Aby te cele osiągnąć, zespół projektu POLYMAG opracował praktyczne i uniwersalne metody syntezy klastrów i klastrowych polimerów koordynacyjnych. Wykorzystane metody obejmowały zarówno konwencjonalną chemię roztworów, jak i nowatorskie procedury syntetyczne.

Klastry i klastrowe polimery koordynacyjne opracowane przez projekt POLYMAG badano różnymi metodami fizykochemicznymi w celu scharakteryzowania ich składu chemicznego oraz właściwości elektronicznych i magnetycznych. Wszystkie przygotowane materiały zbadano metodą rentgenografii strukturalnej monokryształu.

Prace projektu POLYMAG pozwoliły opracować bibliotekę szlaków syntetycznych i zrozumieć korelację między strukturą a właściwościami klastrów i układów polimerów klastrowych. Indywidualnie projektowane układy polimerowe znajdą zastosowanie w wielu ważnych dziedzinach, w tym w katalizie, farmacji oraz produkcji materiałów półprzewodnikowych używanych w elektronice, optyce i telekomunikacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę