Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OTC SOCIOMED — Wynik w skrócie

Project ID: 223654
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Grecja

Rozsądne stosowanie leków bez recepty

Niewłaściwe podawanie i stosowanie leków dostępnych bez recepty stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Naukowcy europejscy stworzyli podstawy naukowe dla działań mających na celu ograniczenie problemów i maksymalizowanie potencjalnych korzyści związanych z podawaniem i stosowaniem tych leków.
Rozsądne stosowanie leków bez recepty
Ustanowiono finansowany przez UE projekt OTC SOCIOMED ("Assessing the over-the-counter medications in primary care and translating the theory of planned behaviour into interventions"), aby ocenić, w jakim zakresie leki dostępne bez recepty są niewłaściwie podawane i stosowane w krajach południowej Europy. Uczestnicy projektu postawili sobie również za cel identyfikację czynników, które powodują niewłaściwe podawanie i stosowanie tych leków w podstawowej opiece medycznej, badając cztery grupy: lekarzy pierwszego kontaktu, farmaceutów, pacjentów i klientów.

Ponadto naukowcy wdrażali działania oparte na podstawach teoretycznych, mające na celu dostarczenie lekarzom odpowiadających ich potrzebom szkoleń i analizę behawioralną dotyczącą niewłaściwego podawania leków dostępnych bez recepty. W projekcie uczestniczyło 12 instytucji z 8 krajów: Cypru, Czech, Francji, Grecji, Malty, Holandii, Szwecji i Turcji.

Zespół projektu OTC SOCIOMED rozpoczął od stworzenia opisów podawania i stosowania leków dostępnych bez recepty oraz porównał takie opisy w różnych obszarach geograficznych. Następnie oceniał przekonania, podejście i spostrzeżenia dotyczące regulacji zachowań u lekarzy pierwszego kontaktu i farmaceutów z jednej strony oraz pacjentów i klientów z drugiej strony.

Następnie zaprojektowano uwzględniający wiele aspektów plan wpływania na przekonania i podejście lekarzy do leków, wdrożono go i oceniono jego wyniki. Celem było przetestowanie programu pilotowego oraz zmiana podejścia lekarzy pierwszego kontaktu, aby zapobiegać podawaniu leków bez udokumentowanego zapotrzebowania na ich użycie.

Przekazano zestaw zaleceń i praktycznych wskazówek stronom zainteresowanym, organizacjom prywatnym i publicznym oraz instytucjom zaangażowanym w badania i szkolenia z zakresu medycyny, planowania opieki medycznej, dystrybucji leków i monitorowania ich stosowania.

W projekcie OTC SOCIOMED udało się zidentyfikować możliwe do zmiany czynniki determinujące decyzje dotyczące podawania i stosowania leków dostępnych bez recepty. Uczestnicy projektu przeprowadzili też starannie zaplanowane działania promujące lepsze stosowanie leków bez recepty w Europie, zwłaszcza w krajach na południu kontynentu. W badaniu udoskonalono strukturę zadaniową do opracowywania i oceniania działań nakierowanych na podobne zachowania w innych zawodach związanych ze służbą zdrowia i pokrewnymi dziedzinami.

Wynikiem projektu OTC SOCIOMED będzie ograniczenie reakcji niepożądanych na leki i tendencji do samodzielnego leczenia się zamiast korzystania z porady lekarskiej. Wdrożenie wniosków uzyskanych w tym projekcie będzie skutkować lepszą ochroną zdrowia jednostek i społeczeństw w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę