Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AIRSEA — Wynik w skrócie

Project ID: 224776
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Irlandia

Rola powierzchni oceanu w zmianie klimatu

Wymiana między atmosferą a oceanem umożliwia cyrkulację gazów cieplarnianych (GHG). Zrozumienie tego procesu jest ważne ze względu na rosnący poziom emisji GHG. Finansowana przez UE inicjatywa powstała, aby jednorazowo zbadać szereg procesów, które oddziaływają na powietrzno-morskie strumienie GHG.
Rola powierzchni oceanu w zmianie klimatu
W projekcie AIRSEA ("Air-sea fluxes of climatically relevant gases in the marine atmospheric boundary layer") zbadano atmosferę i ocean jako system sprzężony. Celem było określenie procesów, które kontrolują powietrzno-morskie strumienie GHG, a zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2).

Członkowie projektu AIRSEA dokonali pomiarów turbulencji oceanicznej pod powierzchnią styku powietrza i morza, a także zmierzyli strumienie CO2 ponad nią. Opracowany niedawno analizator śladowych ilości gazu (TGA) został wykorzystany do porównania siły strumieni w regionach przybrzeżnych z danymi uzyskanymi na otwartym oceanie.

Sama prędkość wiatru nie może należycie opisać wymian, jakie następują pomiędzy powietrzem a morzem. Dlatego konsorcjum wykorzystało urządzenie do ultradźwiękowego pomiaru odległości instalowanego na pokładach statków badawczych w celu przeprowadzenia pomiarów w terenie na obszarze Atlantyku Północnego pod kątem strumienia kowariancja wirów ciepła i gazu.

Profiler interakcji powietrzno-morskich (ASIP) wyposażono w wysokorozdzielcze czujniki do pomiaru temperatury, zasolenia, światła, tlenu i turbulencji oraz do badania mikrostruktury górnej oceanu. Pomiary skorelowano ze skutkami atmosferycznymi, takimi jak transfer wiatrowy i gazowy, które z kolei powiązano z aspektami fizycznymi górnej warstwy oceanu. Do pomiaru oceanicznych fal powierzchniowych wykorzystano wysokościomierz ultradźwiękowy umieszczony na dziobie statku i zespół ruchu inercjalnego.

Wyniki badania AIRSEA dotyczące procesów rządzących wymianą powietrzno morską pokazują, że turbulencja na powierzchni oceanu mogą być skutecznie modelowane. Rezultaty projektu zoptymalizują rozwój modeli komputerowych i zwiększą naszą wiedzę na temat roli oceanów w absorpcji GHG.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę