Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zapobieganie zanieczyszczeń w wodzie z kranu

W miarę upływu dekad kamień rurowy i produkty korozji mogą gromadzić się wewnątrz rur wodociągowych, powodując zanieczyszczenia wody pitnej. W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbadano, czy starzenie się systemów wodociągowych może wpłynąć na stabilność zanieczyszczeń utrzymujących się w rurach przez spontaniczne uwalnianie ich do wody wodociągowej.
Zapobieganie zanieczyszczeń w wodzie z kranu
Głównym problemem dla odbiorców wody wodociągowej jest niskopoziomowe uwalnianie toksycznych metali śladowych, takich jak arsen (As) i ołów (Pb) w miejskich systemach dystrybucji wody pitnej (UDWDS). Chociaż wymiana starzejących się systemów dystrybucji wody stanowi rozwiązanie problemów związanych z jej jakością, jest niezwykle kosztowną formą interwencji.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu STACS badano inteligentne i zrównoważone opcje kontroli, mające na celu zaradzenie temu problemowi. Badacze rozpoczęli od zbadania zależności między kamieniami rurowymi, warstwami biologicznymi oraz chemią wody wodociągowej w odniesieniu do uwalniania zanieczyszczeń w miejskich systemach dystrybucji wody pitnej.

Zidentyfikowano ważne skutki synergiczne konglomeratu kamienia rurowego i warstwy biologicznej (SBC) dla końcowej jakości wody. Obejmowały one czynniki działające na rzecz chemicznego uwalniania z kamienia rurowego wskutek obecności warstwy biologicznej na styku powierzchni rury i wody. Naukowcy zidentyfikowali również synergiczne działania SBC powodujące zwiększenie stopnia uwalniania do wody patogenów lub toksyn, pochodzących z przyspieszanej mikrobiologicznie korozji kamienia rurowego.

Zbadano zmienną jakość wody i oceniono główne efekty oraz oddziaływania dla czterech ważnych zmiennych: trihalogenometanów (TTHM), kwasów halogenooctowych (HAA), siarczanu i ortofosforanu. Przeprowadzono również doświadczenia mające na celu ocenę wpływu środków dezynfekujących na uwalnianie arsenu, kontrolowane przez rozcieńczenie żelazowego kamienia rurowego. Określono, że na ten proces mają z kolei wpływ stężenia zarówno TTHM, jak i HAA.

Wyniki wykazały, że zwiększone poziomy chlorowania w czasie lata w krajach śródziemnomorskich mogą ułatwić powstawanie w wodzie wodociągowej wysokich stężeń produktów ubocznych dezynfekcji, mogących inicjować uwalnianie arsenu. Przedsiębiorstwa wodociągowe powinny zatem potraktować takie narażone obszary w sposób w najwyższym stopniu priorytetowy.

Prace w ramach projektu STACS przyczynią się do zapewnienia jakości wody pitnej w miastach Unii Europejskiej. Zapobiegając uwalnianiu zanieczyszczeń do wody wodociągowej, wysiłki poczynione przez zespół projektu pomogą w ostatecznym rezultacie w ochronie przed narażeniem na działanie zanieczyszczeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę