Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Proces inwazji bakterii z grupy Shigella

Szigelloza, infekcja wywołana przez bakterię z rodzaju Shigella, atakuje jelita i powoduje dyzenterię. Zrozumienie mechanizmów, w wyniku których bakteria ta doskonale rozwija się w naszych komórkach, pozwoliłoby opracować nowe cele terapeutyczne.
Proces inwazji bakterii z grupy Shigella
Shigella, podobnie jak inne bakterie gramujemne, posiada wyjątkowy system sekrecyjny typu igiełkowego (aparat sekrecyjny typu III lub T3SA), który usprawnia inokulację białek zakaźnych. Zawierają one białkowy antygen H kodowany przez plazmid inwazyjności (IpaH), który potrafi zakłócić normalne procesy komórkowe gospodarza.

Naukowcy realizujący finansowany ze środków UE projekt "Role and natural host targets of Shigella IpaH during infection" (IPAH FUNCTIONS) postanowili określić dynamikę sekrecji białka IpaH i wpłynąć na mechanizmy gospodarza. Opracowali narzędzia wektorowe służące do ekspresji tych białek za sprawą ich wrodzonego promotora w celu zidentyfikowania substratów białka IpaH poprzez przyjrzenie się zmianom wywołanym w komórce gospodarza.

W następstwie optymalizacji systemu reporterowego wykorzystanego do ekspresji genów IpaH, naukowcom udało się określić kontekst czasowo-przestrzenny ekspresji IpaH. Wizualizacja białek IpaH w obrębie komórek ujawniła, że po początkowym uruchomieniu, system T3SA jest dezaktywowany, a ponowna aktywacja następuje po zainfekowaniu innych komórek. Kluczem do tego działania okazało się białko patogenetyczne IcsA, które powoduje przemodelowanie mikrowłókien w celu wprawienia bakterii w ruch.

W odniesieniu do lokalizacji podkomórkowej, białka IpaH zdawały się przyłączać do nieznanych struktur. Jednak naukowcom udało się zidentyfikować substraty białka IpaH przy użyciu spektrometrii mas.

Zaobserwowana umiarkowana ekspresja czasowo-przestrzenna wirulentnych białek IpaH wskazuje na duże znaczenie tego typu badań dla określenia dynamiki zakaźności patogenu. Wyniki projektu są potencjalnym źródłem skutecznych metod terapeutycznych o minimalnym ryzyku rozwoju antybiotykooporności u bakterii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Shigella, aparat sekrecyjny typu III, białkowy antygen H kodowany przez plazmid inwazyjności, bakterie gramujemne, spektrometria mas
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę