Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zwiększanie potencjału afrykańskich badań

W ramach projektu wspierającego badania udostępniono cykl szkoleń w dziedzinie zaniedbanych chorób przenoszonych przez zwierzęta, przeznaczony dla nowego pokolenia afrykańskich badaczy.
Zwiększanie potencjału afrykańskich badań
Badania wskazują, że odpowiednie interwencje mogą ograniczyć przenoszenie się chorób zwierząt, takich jak ptasia grypa, na ludzi. Wizja ta, zapoczątkowana przez inicjatywę One Health, napotkała na bariery instytucjonalne.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu OH-NEXTGEN (Training of the One Health next scientific generation in the Sahel and Maghreb) przystąpili do wykształcenia nowego pokolenia badaczy. W szczególności projekt ten wspomaga kampanię One Health, zbierając dane w zakresie zintegrowanego zwalczania tych chorób w siedmiu krajach afrykańskich.

Działania koncentrowały się na tworzeniu programu internetowego modułowego kursu szkoleniowego dotyczącego chorób zaniedbanych, jak np. wścieklizna. Tematy objęły zintegrowane metody połączonej obserwacji chorób ludzi i zwierząt, oceny zdrowotno-ekonomiczne oraz modelowanie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.

Z perspektywy społecznej interdyscyplinarne podejście połączyło naukę i społeczeństwo w celu rozwiązania problemów kultury, płci i edukacji zdrowotnej. Zostanie wykazana wartość dodana każdego modułu inicjatywy One Health dla afrykańskich badaczy.

Jako odbiorców docelowych zdefiniowano doktorantów studiów medycznych, weterynaryjnych lub biomedycznych. Choć moduły szkoleniowe programu stworzono z myślą o regionach Maghrebu i Sahelu, będą one dostępne na całym świecie za pośrednictwem Europejskiej Sieci Kształcenia w Dziedzinie Medycyny Tropikalnej i innych sieci.

Opracowano treść kursu, program rozpowszechniania, metody monitorowania i ewaluacji, a także zdefiniowano 10 modułów szkoleniowych. Projekt OH-NEXTGEN zajął się promocją kursu, zwłaszcza w regionie Afryki Zachodniej, a także został zaprezentowany różnym grupom naukowym i studenckim.

Wykładowcy prowadzący kursy online przeszli odpowiednie szkolenie. Powstała także internetowa platforma e-learningowa, która jest gotowa do użytku. Partnerzy projektu sporządzili biznesplan dotyczący kontynuacji kursów po zakończeniu projektu OH-NEXTGEN w 2015 r.

Uczestnicy projektu OH-NEXTGEN łącznie przeszkolili 29 francuskojęzycznych i 15 anglojęzycznych naukowców z regionów docelowych w systemie kształcenia na odległość. Nowe pokolenie naukowców w Afryce, biorących udział w inicjatywie One Health, angażuje się w podnoszenie świadomości na temat tej inicjatywy i wspieranie jej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania afrykańskie, choroby przenoszone przez zwierzęta, One Health, OH-NEXTGEN
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę