Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NORS — Wynik w skrócie

Project ID: 284421
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Belgia

Monitorowanie atmosfery ziemskiej z wykorzystaniem obserwacji naziemnych

Badacze korzystający z dofinansowania UE dowiedli użyteczności danych z naziemnych czujników zdalnych w weryfikowaniu i doskonaleniu jakości produktów oferowanych przez usługę monitorowania atmosfery (AMS) programu Copernicus.
Monitorowanie atmosfery ziemskiej z wykorzystaniem obserwacji naziemnych
Europejski program obserwacji Ziemi Copernicus był w przeszłości znany jako GMES (system globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa). Uzyskiwane z niego dane na temat środowiska pozwalają naukowcom lepiej zrozumieć zmiany zachodzące na naszej planecie i w jej atmosferze oraz określenie roli działalności człowieka w tych zmianach.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu NORS (Demonstration network of ground-based remote sensing observations in support of the GMES Atmospheric Service) przyjęto udzielenie wsparcia dla usługi AMS Copernicus. Usługa AMS łączy najnowocześniejsze techniki modelowania atmosfery z danymi obserwacji Ziemi w celu dostarczania informacji o składzie atmosfery i jakości powietrza nad Europą.

W ramach projektu NORS nawiązano współpracę z międzynarodową siecią wykrywania zmian w składzie atmosfery NDACC, pobierając z niej dane z czujników zdalnych, opisujące parametry o kluczowym znaczeniu dla stężenia ozonu w stratosferze, jakości powietrza i klimatu, na przykład zawartość dwutlenku azotu. Dane dostarczane przez usługi sieci NDACC dostosowano do potrzeb usługi AMS Copernicus.

Prace badawcze objęły kompletne scharakteryzowanie danych dostarczanych przez NDACC i szczegółową ocenę ich zgodności z danymi wykorzystywanymi w usłudze AMS Copernicus. Szczególnie trudnym i czasochłonnym zadaniem było stworzenie serwera internetowego dla potrzeb porównywania danych z usługi AMS Copernicus i danych odniesienia NORS.

Po zdefiniowaniu wymagań użytkowników badacze zaprojektowali strukturę serwera. Wszystkie algorytmy niezbędne do zbudowania łańcucha weryfikacji danych zdefiniowano w sposób uogólniony dla wszystkich źródeł danych, stosując najlepsze praktyki społeczności. Obecnie uruchomiony jest prototyp serwera, wykorzystujący dane z czterech pilotażowych stacji NDACC.

Projekt NORS położył podwaliny pod zaangażowanie całej sieci NDACC i poszerzenie zakresu badanych parametrów. Nowy system poprawi jakość projektów wykorzystujących dane usługi AMS Copernicus, zwiększając tym samym dostępność danych z czujników naziemnych sieci NDACC i umożliwiając lepsze poznawanie mechanizmów ewolucji atmosfery ziemskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Copernicus, usługa monitorowania atmosfery, obserwacje Ziemi, ozon stratosferyczny, asymilacja danych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę