Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwijanie przemyśleń filozoficznych

Badania nad sceptycyzmem, metafizyką i nauką miały na celu poszerzenie wiedzy o związku między sceptycyzmem a metafizyką na początku naszej ery. Projekt objął trzy tematy dotyczące zasad nauk, części i całości oraz czasu i przestrzeni.
Rozwijanie przemyśleń filozoficznych
W projekcie SMS ("Scepticism, metaphysics and sciences") przeprowadzono systematyczną analizę odpowiednich tekstów. Wyniki i wnioski zostały przedstawione i omówione na seminariach w Paryżu i na konferencjach międzynarodowych w Genewie, Leuven, Liège, Oksfordzie, Paryżu i Wenecji.

Analiza dyskusji i przeciwstawnych koncepcji sceptycyzmu i dogmatyzmu dotyczących zasad nauk zaowocowały wydaniem dwóch artykułów i książki. Badania związków między sceptycyzmem i metafizyką pomogły również w przygotowaniu nowego wprowadzenia (po angielsku) oraz przekładu i omówienia rozprawy Sekstusa Empiryka "Przeciw arytmetykom". Praca ta została przyjęta do oceny przez redakcję Brill w celu publikacji w serii "Philosophia Antiqua". W wyniku projektu powstał również inny artykuł, "Sextus, the Dyad and the Phaedo" ("Sekstus, Diada i Fedon"), który zostanie opublikowany w ramach "Ancient Readings of Plato's Phaedo" ("Starożytne interpretacje Platońskiego Fedona").

Ogólnie rzecz biorąc, działania przeprowadzone w ramach projektu wzmocniły filologiczne podejście w badaniu tekstów starożytnych i uwydatniły niedoskonałości istniejących wydań dzieła Sekstusa. W związku z tym w ramach projektu SMS stworzono zarys innego projektu nowego wydania Sekstusa. Uważa się, że jego dzieła mają bardzo duże znaczenie dla historii filozofii starożytnej i wniosek dotyczący takiej publikacji prawdopodobnie zostanie dobrze przyjęty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę