Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANCORA — Wynik w skrócie

Project ID: 287094
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania

Szybkie reagowanie na hałas helikopterów

Minimalizowanie hałasu generowanego przez pojazdy latające ma duże znaczenie dla europejskiego przemysłu lotniczego. Nowy projekt finansowany ze środków UE dowiódł wykonalności przewidywania hałasu docierającego na ziemię na podstawie danych z czujników pokładowych, co pozwoli szybko reagować w celu jego wytłumienia.
Szybkie reagowanie na hałas helikopterów
Inicjatywa "Czyste niebo" to europejski program badawczy opracowujący technologie, dzięki którym będą mogły powstać samoloty wytwarzające mniej hałasu i zużywające mniej paliwa. Jednym z jego celów jest stworzenie narzędzia minimalizującego docierający na ziemię hałas helikopterów. Docelowo chodzi o opracowanie systemu, który pozwoli na bieżąco reagować na hałas docierający na ziemię, prognozowany na podstawie odczytów czujników pokładowych.

Wymaga to wiarygodnego prognozowania hałasu na podstawie faktycznych warunków lotu. Dokładność takiego modelu jest uzależniona od ilości i jakości wprowadzonych do niego danych doświadczalnych. Finansowany ze środków UE projekt ANCORA zajął się dostarczeniem takich danych poprzez przeprowadzenie serii lotów doświadczalnych monitorowanych z użyciem mikrofonów pokładowych i naziemnych.

Dane zebrane podczas przelotów przez siatkę 30 mikrofonów posłużyły do wyznaczenia funkcji przenoszenia łączącej hałas mierzony na pokładzie helikoptera z hałasem docierającym na ziemię. Wszystkie wyniki badań w locie i analiz danych zostały zebrane w bazie danych.

Do testów wykorzystano mały samolot śmigłowy, ponieważ wybrany do testów helikopter był przez długi czas niedostępny. Zadbano jednak o zachowanie maksymalnej spójności z oryginalnie planowanymi systemami pomiarowymi, procedurami lotu i metodami analizy danych.

Projekt ANCORA dowiódł wykonalności umieszczania mikrofonów powierzchniowych na kadłubie helikoptera i małego samolotu turbośmigłowego, tworząc skuteczny system pomiaru hałasu nadający się do szybkiego i opłacalnego instalowania. Po późniejszym powtórzeniu serii testów próbnych z użyciem pierwotnie planowanego helikoptera możliwe będzie odpowiednie dostosowanie zaawansowanej metodologii wyznaczania funkcji przenoszenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Helikoptery, hałas na ziemi, czujniki, samolot, funkcja przenoszenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę