Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zautomatyzowana irygacja pomaga chronić środowisko

W ostatnim dziesięcioleciu liczba używanych systemów irygacyjnych znacznie wzrosła, jednak nieefektywne systemy powodują marnowanie wody i nawozów. Uczestnicy inicjatywy finansowanej ze środków UE postanowili rozwiązać ten problem i umożliwić rolnikom dokładne monitorowanie i kontrolowanie używania tych zasobów.
Zautomatyzowana irygacja pomaga chronić środowisko
Obecnie ponad 9 milionów europejskich rolników nawadnia obszar ziem o powierzchni Grecji, lub 4,5% całego terytorium UE. W przyszłości grunty te będą narażone na dłuższe okresy suszy wynikające ze zmiany klimatu. Tym samym nawadnianie będzie stosowane jeszcze powszechniej.

Uczestnicy projektu "Development of an automatic irrigation and fertilization system" (OPTIFERT) pracowali nad znalezieniem rozwiązania tego problemu. Konsorcjum stworzyło innowacyjny zautomatyzowany system irygacyjny przeznaczony do średnich i dużych gospodarstw rolnych. System łączy nawożenie i nawadnianie w ramach jednego etapu oraz uwzględnia aktualny trend polegający na coraz szerszym wykorzystywaniu przez rolników komputerów do monitorowana zużycia wody i nawozów.

W skład systemu wchodzi czujnik umieszczany w glebie, procesor danych oraz moduł sterowania i przesyłania, który monitoruje najważniejsze parametry gleby i roślin uprawnych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie sterujące analizuje bazy danych dotyczących wzrostu różnych roślin i rodzaju, struktury i żyzności gleb oraz danych ekonomicznych dotyczących kosztów i cen. System może także uwzględniać przesyłane do niego prognozy pogody. Ponadto, użytkownik może dodawać do systemu dane na temat roślin i czasu sadzenia.

Można też gromadzić dane, aby określić prawidłową ilość wody i nawozu na każdym etapie wzrostu roślin. Pozwala to zmniejszyć zużycie tych cennych zasobów, a tym samym ograniczyć negatywny wpływ na środowisko polegający między innymi na zanieczyszczeniu wód gruntowych i eutrofizacji zbiorników wodnych.

System OPTIFERT umożliwi także obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników dzięki ograniczeniu zużycia energii, a także spełnienie wymagań nakładanych przez prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska. Ponadto, przyczyni się on do podniesienia konkurencyjności europejskiego rolnictwa na światowym rynku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Irygacja, woda, nawóz, rolnicy, automatyczna irygacja, system nawożenia, eutrofizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę