Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zestaw narzędzi zapewniający bardziej bezpieczne działanie paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej

Coraz większe wykorzystanie nieciągłych odnawialnych źródeł energii oraz wspólny europejski rynek energetyczny zmieniają kształt sieci przesyłowych w Europie. W ramach unijnego projektu opracowano nowy zestaw narzędzi, który wesprze w przyszłości działanie paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej.
Zestaw narzędzi zapewniający bardziej bezpieczne działanie paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej
Uczestnicy projektu ITESLA (Innovative tools for electrical system security within large areas) mieli jedną wizję – stworzenie pierwszego na świecie narzędzia do przeprowadzania dynamicznej oceny bezpieczeństwa elektrycznego przy jednoczesnym uwzględnieniu niewiadomych, takich jak te wynikające z nieciągłego wytwarzania energii elektrycznej.

W pierwszej fazie projektu zespół pracował nad algorytmami i technikami analitycznymi, w tym filtrowaniem najbardziej niebezpiecznych zdarzeń awaryjnych, i stworzył podstawy dla rozwoju analiz offline. Pozwoli to udoskonalić istniejące zasady dotyczące bezpieczeństwa.

Opracowany w ramach projektu ITESLA zestaw narzędzi pozwoli operatorom systemów przesyłowych (TSO) prowadzić dokładne symulacje na własnych systemach, koordynowanych systemach regionalnych lub na całym systemie paneuropejskim, wspierając tym samym proces podejmowania decyzji z dwudniowym wyprzedzeniem lub w czasie rzeczywistym. Do trzech największych wyzwań, z jakimi zmierzyli się twórcy zestawu, należą dostarczanie oceny ryzyka uwzględniającej różne źródła niepewności, przeprowadzanie dokładnej analizy bezpieczeństwa w drodze symulacji czasowych z uwzględnieniem dynamiki systemów oraz opracowanie przeznaczonych dla operatorów zaleceń dotyczących działań umożliwiających utrzymanie systemu w stanie bezpiecznym.

Podjęto również prace nad metodami i narzędziami do oceny dynamicznych modeli części składowych paneuropejskiego systemu przesyłowego. W rezultacie udało się stworzyć narzędzia umożliwiające określenie parametrów modelu na podstawie zmierzonych dynamicznych odpowiedzi sieci.

Dodatkowo zespół opracował nowe koncepcje bardziej niezawodnych planów obrony oraz optymalnych planów odbudowy z użyciem zautomatyzowanych narzędzi. Platforma iTesla jest dostępna poprzez serwis GitHub, zaś stworzone przez partnerów moduły obliczeniowe zostały udostępnione w postaci produktów komercyjnych lub oprogramowania open source. Zarówno program RaPId do sprawdzania poprawności modeli, jak i biblioteka iTesla Power System Library zawierająca modele elementów sieci energetycznych to programy open source. Biblioteka ta może być wykorzystywana i uzupełniana przez operatorów TSO oraz użytkowników z branży systemów elektroenergetycznych.

Zestaw narzędzi ITESLA daje nadzieję na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i optymalizację wykorzystania nieciągłych, odnawialnych źródeł energii i zasobów sieciowych. Lepsza koordynacja procedur i przepisów operacyjnych powoli zapewnić bardziej niezawodną pracę paneuropejskiej sieci przesyłowej energii elektrycznej. Wyniki projektu przyczynią się również do poprawy wydajności energetycznej i rozwoju innych inicjatyw unijnego sektora energetycznego.

Powiązane informacje

Tematy

Energy Saving

Słowa kluczowe

Elektryczność, rynek energetyczny, ITESLA, ocena bezpieczeństwa, operatorzy systemów przesyłowych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę