Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa jakość geomonitoringu

Badacze korzystający z dofinansowania UE zajęli się integrowaniem technik miernictwa wspomaganego obrazowo z naziemnym namierzaniem laserowym i fotogrametrią cyfrową. Opracowano nowy, bardzo precyzyjny system pomiarowy, który wyznaczy nowe standardy w dziedzinie monitorowania ruchów Ziemi.
Nowa jakość geomonitoringu
Lawiny skalne, błotne i śnieżne mogą powodować ogromne zniszczenia, przez co stanowią realne zagrożenie dla ludzi, budynków i infrastruktury w górzystych regionach. Konieczność monitorowania obszarów szczególnie narażonych na zagrożenia geologiczne wynika też z rosnącego ryzyka takich wydarzeń w związku ze zmianami klimatu. Obecnie stosowane czujniki mają jednak przeważnie niewielki zasięg, sięgający kilku kilometrów.

Za cel projektu "Deformation monitoring by high resolution terrestrial long range sensing" (DE-MONTES) przyjęto przezwyciężenie tego ograniczenia. Badacze połączyli siły, aby zaimplementować innowacyjną koncepcję geomonitoringu wykorzystującą nowoczesne techniki pomiarowe. Zaprojektowano nowy, w pełni zautomatyzowany system czujników, który miał umożliwić wczesne wykrywanie deformacji i podejmowanie odpowiednich działań ratunkowych.

Wychodząc poza możliwości dotychczasowych systemów pomiarowych, zaangażowane w projekt małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) opracowały modułowy zestaw czujników wizualnych. Całościowe stacje ze wspomaganiem obrazowym (IATS) zapewniają wyjątkowo dużą dokładność i umożliwiają dokonywanie pomiarów z dużych odległości. W połączeniu z pomiarami terenu z użyciem skanerów laserowych stacje IATS stanowią potężne narzędzie do monitorowania odizolowanych, trudno dostępnych terenów górskich.

Połączenie bardzo precyzyjnych danych wizualnych z niższej rozdzielczości pomiarami laserowymi i fotogramami cyfrowymi powinno umożliwić trójwymiarowe mierzenie deformacji z milimetrową dokładnością. W zależności od cech obszaru docelowego system DE-MONTES wybiera najbardziej odpowiednie algorytmy wspomagające analizę i interpretację danych z użyciem modeli matematycznych.

Do czasu zakończenia realizacji projektu DE-MONTES był już gotowy prototyp, który umożliwił zademonstrowanie głównych cech modułowego systemu geomonitoringu. Możliwość wykorzystania systemu i wybranych jego elementów w innych obszarach, na przykład przy drążeniu tuneli, w budownictwie, do dokumentowania obiektów dziedzictwa kulturowego czy też przy inspekcjach przemysłowych, otworzy też przed zaangażowanymi w projekt MŚP okazje do zdobywania nowych klientów. Materiał wideo na temat projektu jest dostępny tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Geomonitoring, miernictwo wspomagane obrazowo, zagrożenia geologiczne, monitorowanie deformacji, wykrywanie z dużych odległości
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę