Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SUPERCLEANQ — Wynik w skrócie

Project ID: 285889
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowe techniki recyklingu zużytych plastikowych opakowań spożywczych

W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowy proces recyklingu odpadów plastikowych z opakowań spożywczych. Pomaga on branży w spełnieniu przepisów Komisji Europejskiej dotyczących tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz części przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Nowe techniki recyklingu zużytych plastikowych opakowań spożywczych
Wiele napojów i produktów spożywczych sprzedawanych jest w butelkach lub w opakowaniach wykonanych z politereftalanu etylenu (PET). Opakowania PET mogą pochodzić w 100% z recyklingu opakowań PET i materiał ten może być poddawany recyklingowi bez końca. Jednak większość kolorowych i warstwowych materiałów PET nie nadaje się obecnie do recyklingu, a tym samym nie może być przetwarzana na opakowania mające kontakt z żywnością.

Finansowany ze środków UE projekt SUPERCLEANQ (Development of processes and quality procedures for the valorisation of recycled plastics for food contact applications) miał na celu opracowanie narzędzi i procedur kontroli jakości procesów recyklingu tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Partnerzy projektu przygotowali test kontroli jakości pochodzących z recyklingu materiałów mających kontakt z żywnością, opublikowany w formie normy europejskiej. Pomoże on w spełnieniu wymogów unijnych przepisów, umożliwiając jednocześnie organom państwowym, regulacyjnym i przemysłowi w określaniu czystości takich przemysłów w sposób tani i niezawodny.

Opracowano również proces recyklingu aktualnie nienadających się do wtórnego wykorzystania kolorowych i modyfikowanych PET, stworzenie systemu odkażania do recyklingu PET oraz opracowanie systemu monitorowania w czasie rzeczywistym, służącego do kontroli jakości i sprawdzania zawartości związków chemicznych.

Dzięki projektowi SUPERCLEANQ powstają nowe metody recyklingu przeznaczone dla branży materiałów mających kontakt z żywnością. Pozwoli to rozwiązać problem około 700 000 ton kolorowych i warstwowych materiałów PET, których każdego roku nie można poddać recyklingowi w istniejących zakładach recyklingu PET w celu przetworzenia ich na opakowania spożywcze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odpady plastikowe, opakowania spożywcze, politereftalan etylenu, tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, kontakt z żywnością
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę