Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Popularyzacja finansowanych przez UE badań nad bioekonomią wśród Europejczyków

Uczestnicy unijnej inicjatywy stworzyli rozległą sieć komunikatorów nauki europejskiej, aby zwiększyć korzyści z badań nad żywieniem poprzez dotarcie do opinii publicznej i innych grup docelowych.
Popularyzacja finansowanych przez UE badań nad bioekonomią wśród Europejczyków
Większość badań naukowych, przeznaczonych dla władz i/lub opinii publicznej, nie dociera do zamierzonej grupy odbiorców. Pomocny w realizacji tego przekazu był finansowany przez UE projekt COMMFABNET (Communication of food, fisheries, agriculture and biotechnologies research – A network to support EU-funded research projects).

Jego celem było ustanowienie dużej sieci komunikacyjnej urzędników i kierowników, zaangażowanych w finansowane przez UE badania nad żywnością. Aby zwiększyć rozpoznawalność, wysyłano wiadomości e-mail oraz 21 wydawanych co miesiąc biuletynów internetowych, promujących różne inicjatywy, w tym 16 webinariów, 9 sesji szkoleniowych dla naukowców i imprezy dedykowane. Aby ułatwić członkostwo, stworzono również przyjazny użytkownikowi formularz.

Sieć rozszerzyła się o zagadnienia z zakresu projektów rolniczych, leśnych, oraz dotyczących rybołówstwa i biotechnologii, a konkretnie o program "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (FAB). Do końca projektu sieć zgromadziła 730 zarejestrowanych członków i objęła 166 bazujących na wiedzy projektów bioekonomicznych (KBBE). Obecnie w rozszerzanie sieci zaangażowanych jest ponad 3000 specjalistów od żywności.

Aby dotrzeć do przedstawicieli przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polityków, uczestnicy projektu zorganizowali serię debat biznesowych i politycznych, forum bioekonomiczne oraz kończącą projekt konferencję COMMFABNET. Dodatkowo w okresie od 2013 do 2014 roku stworzono Katalogi Innowacji, które zawierają studia przypadków z ponad 40 projektów. Opublikowano i rozpowszechniono wśród opinii publicznej dziewięć filmów informacyjnych oraz 80 artykułów na temat projektów KBBE.

Stworzono też zestaw narzędzi edukacyjnych FAB, zawierający zasoby dla uczniów i nauczycieli, nakręcono 6 filmów edukacyjnych dotyczących bioekonomii oraz przeprowadzono 11 seminariów internetowych dla nauczycieli. Zainicjowano ponadto program nagród za popularyzację badań KBBE.

Uczestnicy projektu COMMFABNET ułatwili przepływ informacji między istotnymi interesariuszami na rzecz rozwoju europejskiego biznesu i innowacji. Powinno to poprawić jakość życia obywateli UE i zwiększyć konkurencyjność Europy poprzez innowacje.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioekonomia, badania związane z żywnością, rybołówstwo, rolnictwo, bioekonomia bazująca na wiedzy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę