Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OPEC — Wynik w skrócie

Project ID: 283291
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowe narzędzia do monitorowania środowisk morskich Europy

Środowiska morskie są niezwykle ważne dla ludzi z różnych przyczyn komercyjnych i środowiskowych. Są one jednocześnie najbardziej podatne na zaburzenia wywołane zmianami klimatycznymi. Członkowie finansowanego przez UE konsorcjum stworzyli i przetestowali narzędzie prognostyczne i monitorujące ekosystemy mórz i oceanów Europy.
Nowe narzędzia do monitorowania środowisk morskich Europy
Obserwowanie i monitorowanie środowiska morskiego jest istotne w celu zapewnienia wysokiej jakości danych środowiskowych. Pozwala to na zrozumienie jego roli w ekosystemie Ziemi, śledzenie zmian i przewidywanie potencjalnych odpowiedzi na czynniki wpływające na oceany.

Ramowa Dyrektywa ds. Strategii Morskiej (MSFD) jest inicjatywą obejmującą cała Europę i egzekwuje ona ulepszoną ochronę i zarządzanie ekosystemem morskim. Aby osiągnąć cele MSFD, potrzeba porównawczego monitorowania i prognozowania zmian ekosystemu.

Aby sprostać tym potrzebom, powstał unijny projekt OPEC (Operational ecology: Ecosystem forecast products to enhance marine GMES applications). Jego głównym celem było stworzenie i ocena systemów prognozowania oceanograficznego w celu ochrony mórz Europy. Systemy obejmują zbieranie danych dotyczących biologii, hydrodynamiki oraz niższych i wyższych poziomów troficznych (od planktonu do ryb).

Dla każdego regiony morskiego Europy partnerzy projektu stworzyli model i nowe narzędzia szybkiej oceny ekosystemów oraz zapewnili otwarty dostęp do danych monitoringowych. Stworzono również i przetestowano regionalne modele, obejmujące dane fizyczne, chemiczne i biologiczne dla całego modelu ekosystemu.

Dodatkowo przygotowano narzędzia do zbierania danych i przekazywania wiedzy, i są one obecnie dostępne w wersji alfa na portalu internetowym. Portal umożliwia użytkownikom bezpłatne wyszukiwanie i eksportowanie symulowanych danych dotyczących ekosystemu regionalnych mórz Europy, oraz ich wizualizację, pobieranie i przetworzenie.

Szybkie narzędzie do oceny środowiska łączy model i dane obserwacyjne, aby zapewnić najlepszą możliwą ocenę stanu ekosystemu w okresie ostatnich trzech miesięcy. Badacze ocenili również skuteczność bieżącego operacyjnego systemu monitoringu ekosystemu i przygotowali zalecenia na przyszłość.

Uczestnicy projektu OPEC z powodzeniem udowodnili, że ich systemy pozwalają stawiać dokładne prognozy dla ekosystemów w danym sezonie. Jest to korzystne dla europejskiej społeczności oceanografii operacyjnej, polityków i szerzej rozumianej marynistycznej społeczności naukowej. Jest to również interesujące dla małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu stworzenie dalszych usług.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Środowisko morskie, ekosystem, morza, oceany, ekologia operacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę