Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUCYS 2012 — Wynik w skrócie

Project ID: 316492
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Słowacja

Wsparcie innowacji wśród młodych naukowców

Konkurs EUCYS 2012 pomógł w zwiększeniu publicznej świadomości i zainteresowania nauką oraz technologią. Zapewnił również wsparcie najbardziej obiecującym spośród europejskich młodych naukowców i poprawił komunikację zagadnień naukowych opinii publicznej.
Wsparcie innowacji wśród młodych naukowców
Ustanowiony w roku 1989 Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) promuje ideały współpracy i wzajemnej wymiany między młodymi naukowcami. Doroczna prezentacja najznakomitszych osiągnięć naukowych europejskich studentów przyciąga szerokie zainteresowanie mediów. Konkurs EUCYS, stanowiący część działań w obszarze Nauka w społeczeństwie, zarządzanych przez Dyrekcję Generalną ds. Badań i Innowacji, wspiera dokonywane przez państwa uczestniczące wysiłki na rzecz przyciągnięcia młodych ludzi do karier w dziedzinach nauki i technologii.

Konkurs EUCYS daje młodym naukowcom szansę konkurowania z najlepszymi spośród europejskich rówieśników i spotykania się z tymi spośród nich, z którymi dzielą zdolności i zainteresowania. Wydarzenie daje im również możliwość nawiązania kontaktu z niektórymi spośród najznamienitszych europejskich naukowców.

We wrześniu roku 2012 24. konkurs EUCYS odbył się w Bratysławie na Słowacji. Słowackie stowarzyszenie młodych naukowców wystąpiło w roli jego organizatora, w bliskiej współpracy z Komisją Europejską i krajowym Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu.

Projekt EUCYS 2012 ("European Union Contest for Young Scientists 2012") powołano w celu zwiększenia zainteresowania opinii publicznej nauką i technologią. W tym zakresie uczestnicy projektu opracowali rozmaite inicjatywy, obejmujące strategię medialną.

Prace skoncentrowały się głównie na wsparciu młodych europejskich talentów w zakresie nauki, pobudzaniu nowych innowacyjnych inicjatyw wśród młodych europejskich naukowców oraz budowaniu silnej, efektywnej sieci dla grupy docelowej. Działania w ramach projektu prowadzono również z perspektywą rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności.

W obrębie głównego celu, jakim było zwiększenie zainteresowania edukacją naukową i techniczną jednym z głównych zadań projektu była skuteczna i efektywna komunikacja z opinią publiczną. W tym zakresie zespół projektu EUCYS 2012 opracował specjalny plan komunikacji, propagujący wpływ konkursu EUCYS na poziomie krajowym i międzynarodowym. Równolegle z konkursem zorganizowano wiele wydarzeń, przyciągając szkoły, uczniów, nauczycieli, profesjonalistów, organizatorów konkursu EUCYS i szerszą publiczność.

Działania prowadzone w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów, a wyniki były powszechnie prezentowane, zapewniając dużą siłę oddziaływania. Projekt EUCYS 2012 przyniósł ponadto ożywienie współpracy z szeroką gamą partnerów na poziomach krajowym i europejskim oraz z parterskimi instytucjami badawczymi. Ta ostatnia grupa obejmuje EIROforum, Wspólne Centrum Badawcze oraz Europejskie Biuro Patentowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę