Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad gruźlicą na populacji dania pręgowanego

Najważniejszym elementem dla opracowania nowych metod leczenia jest zbadanie, które geny nosiciela są związane z podatnością i odpornością na zakażenia mykobakteryjne. W europejskim projekcie wykorzystano dania pręgowanego jako model, na którym możliwe jest przeprowadzenie takich badań oraz zidentyfikowanie u nosicieli miejsc docelowych, umożliwiających zastąpienie terapii antybiotykowych.
Badania nad gruźlicą na populacji dania pręgowanego
Gruźlica to choroba osiągająca status epidemii, na którą cierpi niemal jedna trzecia światowej populacji. Coraz częstsze występowanie wielolekoopornych (MDR) szczepów Mycobacterium tuberculosis (Mtb) sprawia, że konieczne jest opracowanie innowacyjnych metod leczenia.

Mycobacterium marinum (Mm) to patogen występujący u dania pręgowanego, który wywołuje ziarniaki podobne do blisko genetycznie spokrewnionego szczepu Mtb. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TB HOST GENES ("TB host genes") wykorzystano dania pręgowanego jako model do badań nad gruźlicą. Badacze użyli fluorescencyjnych bakterii do zainfekowania przezroczystego embrionu dania pręgowanego i w czasie rzeczywistym monitorowali przebieg zakażenia oraz formowanie się ziarniaków.

Prace podejmowane wcześniej przez uczestników projektu umożliwiły zidentyfikowanie genów żywiciela specyficznych dla danych makrofagów i indukowanych zakażeniem, które posłużyły jako punkt wyjścia w projekcie TB HOST GENES. W celu zbadania roli tych genów kandydujących badacze obniżyli ich ekspresję za pomocą oligonukleotydów antysensownych, znanych jako morfolino. W przypadku dania pręgowanego wstrzyknięcie morfolino umożliwiło całkowite wyeliminowanie ekspresji genu kandydującego w celu wygenerowania określonego fenotypu.

Zidentyfikowano wiele genów wpływających na przebieg infekcji Mm poprzez zmianę wrodzonych reakcji odpornościowych na działanie patogenu. Podczas prac skoncentrowano się głównie na dwóch genach, których ekspresję zaobserwowano u makrofagów, głównego typu komórek, na który ukierunkowane jest zakażenie Mm. Wyniki wskazują, że jeden z tych genów bierze udział w fagocytozie bakterii Mm, natomiast drugi jest bezpośrednio związany z zabijaniem bakterii. Ograniczenie ekspresji tych genów wiązało się z nasileniem stanu zapalnego.

Uczestnicy projektu TB HOST GENES dowiedli, że embrion dania pręgowanego nadaje się do identyfikowania czynników wpływających na rozwój szczepów mykobakteryjnych na wczesnych etapach zakażenia prątkami gruźlicy. Wyodrębnienie mechanizmów związanych z powstawaniem ziarniaków może doprowadzić do opracowania nowych strategii zapobiegania występowaniu gruźlicy oraz leczenia tej choroby.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę