Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe cele terapeutyczne w przypadku astmy

Astma poważnie przyczynia się do śmiertelności na całym świecie i najczęściej objawia się we wczesnym dzieciństwie. Celem europejskich badaczy było zbadanie mechanizmów odpornościowych powodujących rozwój astmy poprzez prześledzenie układu odpornościowego człowieka cierpiącego na astmę na modelach mysich.
Nowe cele terapeutyczne w przypadku astmy
Astma alergiczna jest chorobą zapalną układu oddechowego, wywoływaną przez alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego. Dowody naukowe wskazują, że w reakcji na alergeny komórki nabłonka oskrzeli wytwarzają limfopoetynę zrębu grasicy (TSLP) oraz interleukiny (IL)-33. Substancje te pobudzają komórki dendrytyczne — wyspecjalizowane komórki układu odpornościowego prezentujące antygen — do aktywacji limfocytów Th2, co wywołuje przewlekły stan zapalny.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu TSLP IN ASTHMA było zbadanie wyników leczenia, polegającego na blokowaniu wydzielania dowolnej z tych pobudzanych działaniem alergenu cytokin. W tym celu badacze wykorzystali "zhumanizowany" model mysi, do którego układu odpornościowego wprowadzono komórki pacjentów cierpiących na astmę.

Naukowcy zaobserwowali u tych zwierząt wysokie stężenia TSLP oraz IL-33, przy czym ta druga substancja odgrywała znaczącą rolę w przypadku myszy nowo narodzonych. U młodych zwierząt występowały również wysokie stężenia receptora IL-33 (T1/ST2) w komórkach dendrytycznych płuc oraz w komórkach tkanki limfatycznej.

Przeciwciało blokujące reakcje receptora komórek dendrytycznych OX40L lub receptora IL-33 u nowo narodzonych myszy wykazywało znaczące ograniczenie objawów astmatycznych po sensytyzacji lub podaniu alergenu. Wyniki te pozwoliły zweryfikować wstępne założenie, polegające na wykorzystaniu tego szlaku do leczenia astmy alergicznej lub zapobiegania jej występowaniu.

Niezbędna jest wprawdzie weryfikacja kliniczna, jednak medyczne konsekwencje wyników projektu TSLP IN ASTHMA będą znaczące, ponieważ mogą one przekładać się na zapobieganie astmie dziecięcej oraz jej leczenie. Pozwoliłoby to ograniczyć ogromne obciążenia finansowe związane z leczeniem pacjentów cierpiących na astmę, co w następstwie poprawiłoby jakość ich życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę