Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad roztoczami osiągnęły nowy poziom doskonałości

Pasożytnicze roztocze są ważnymi na całym świecie szkodnikami, lecz mogą też być wykorzystane do kontroli biologicznej. Finansowany przez UE projekt DETANMITE opracował najnowocześniejsze techniki identyfikowania, charakteryzowania i klasyfikowania tej rozległej grupy stawonogów.
Badania nad roztoczami osiągnęły nowy poziom doskonałości
Pasożytnicze roztocze są źródłem zarówno problemów, jak i korzyści dla globalnego ekosystemu. Są to główne szkodniki w rolnictwie a ich zwalczanie przy użyciu insektycydów może stanowić zagrożenie dla ekosystemu. Drapieżne roztocze mogą być efektywnie wykorzystywane do kontroli populacji przędziorkowatych oraz wciornastków w rolnictwie.

Naukowcy z projektu DETANMITE zastosowali zintegrowane podejście do identyfikacji roztoczy i stworzyli nowe metody szybkiego rozpoznawania przędziorków (pasożyty roślin) i roztoczy z rodziny Phytoseiidae. Metoda badawcza obejmuje użycie markerów molekularnych oraz identyfikację izozymów. Połączono ją z badaniami morfologicznymi przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.

Badacze zebrali gatunki pasożytujące na roślinach oraz drapieżne z różnych obszarów ekologicznych Republiki Południowej Afryki i Turcji. Przygotowując około 1100 preparatów mikroskopowych z roztoczami z 29 grup taksonomicznych o znaczeniu w rolnictwie, zebrano z roślin psiankowatych nowy okaz przędziorka z rodziny Tetranychidae. Osobniki reprezentujące następujące ważne rodziny roztoczy zostały zebrane z roślin następujących rodzin Solanaceae, Rosaceae oraz Oleaceae: Phytoseiidae, Tetranychidae, Tenuipalpidae, Tydeidae, Tarsonemidae oraz Eriophyoidea.

Warsztaty zaprezentowane ponad 50 młodym badaczom stanowiły jeden z ważniejszych kanałów popularyzacji wyników badania. Specjaliści od roztoczy prowadzący te warsztaty przygotowali w sumie siedem podręczników na temat roślinożernych roztoczy z rodzin Tetranychidae, Tenuipalpidae i Tarsonemidae, jak również drapieżnych rodzin Phytoseiidae oraz Tydeidae. Przeprowadzono warsztaty z mikroskopii elektronowej, aby ukazać cechy rozpoznawcze gatunków z następujących rodzin: Phytoseiidae, Tetranychidae oraz Eriophyidae.

Wyniki projektu DETANMITE zaprezentowano na V Kongresie Ochrony Roślin w Turcji w 2014 roku. Dwie prelekcje i dwa postery podsumowały pracę ponad 200 entomologów i akarologów. Przesłano w sumie siedem artykułów do czasopism naukowych, co również stanowi o wkładzie pracy w rozpowszechnienie wyników badania.

Prace uczestników projektu zaowocowały też dalszą współpracą pomiędzy partnerami z trzech krajów (Francja, RPA i Turcja). Badacze południowoafrykańscy nie kontaktowali się wcześniej z badaczami tureckimi, lecz nie przeszkodziło to w zgodnej współpracy podczas projektu.

Projekt DETANMITE dostarczył przełomowych danych dotyczących zwalczania roztoczy na całym świecie, jak również wykorzystywania ich do zwalczania innych szkodników. Prace te mogą dostarczyć rozwiązań dla połączonych problemów rolniczych i środowiskowych w rolnictwie na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pasożytnicze roztocze, środki kontroli biologicznej, drapieżne roztocza, rolnictwo, skaningowy mikroskop elektronowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę