Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nieobecne matki w zachodniej tradycji literackiej

W ramach projektu finansowanego ze środków UE przeanalizowano wzajemną wymianę pomiędzy ludźmi, którzy "konsumują" historie tworzone o ich społeczeństwie, a społeczeństwem, które je wytwarza. Skupiono się w szczególności na konkretnych motywach w obecnej beletrystyce odnoszących się do kobiet i ich podporządkowania.
Nieobecne matki w zachodniej tradycji literackiej
Projekt TTFS ("Transhistorical tropes of female subordination") jest poświęcony transhistorycznej tradycji literackiej matek zmarłych i nieobecnych. Do trzech pierwszych rozdziałów planowanej monografii zatytułowanej "Dead and absent mothers in western literary tradition" niezbędne było zebranie danych. Projekt obejmował również złożenie wniosku o wydanie książki w oparciu o te wstępne prace badawcze, w celu jej opublikowania w dużym wydawnictwie.

Badania w ramach projektu stały się podstawą szeregu artykułów, przygotowywanych do publikacji w różnych czasopismach, jak również wspólnie opracowanej antologii, która już została przyjęta do publikacji. Kolejna publikacja, która powstała w wyniku badań TTFS, obejmuje wprowadzenie i jeden rozdział w antologii "Over her dismembered body: The crime fiction of Mo Hayder and Jo Nesbø".

Równolegle z badaniami w ramach projektu zorganizowano konferencję, w której wzięli udział uczestnicy z Bułgarii, Szwecji, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Prace badawcze nad tematyką projektu TTFS będą kontynuowane również po upływie okresu objętego finansowaniem unijnym. Na początku 2013 r. zaprezentowano wyniki projektu badawczego na dwóch konferencjach w Stanach Zjednoczonych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę