Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze wykorzystanie trawy z gatunku miskanta

Celem finansowanego ze środków UE projektu OPTIMISC było zbadanie i udoskonalenie potencjału trawy z gatunku Miscanthus do produkcji biomasy. Dzięki szeroko zakrojonym testom laboratoryjnym i terenowym pierwsze nowe odmiany komercyjne są już bliskie wprowadzenia na rynek.
Lepsze wykorzystanie trawy z gatunku miskanta
Rosnący w szybkim tempie miskant to trawa, która prawdopodobnie stanie się w Europie główną rośliną uprawianą na biomasę, a tym samym znacznym elementem procesu przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę bioenergetyczną. "Niezwykłe zdolności adaptacyjne miskanta czynią z niego roślinę nadającą się do uprawy w wielu różnych warunkach klimatycznych", jak twierdzi Profesor Iris Lewandowski z Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie, koordynator projektu OPTIMISC (Optimizing Miscanthus Biomass Production), który zainicjowano w 2012 r. w celu znalezienia optymalnej hybrydy miskanta do wykorzystania jako surowiec do produkcji biopaliw i biomateriałów.

"Zważywszy, że jest to uprawa wieloletnia, sadzona tylko raz na 20 lat, miskant przyczynia się do poprawy żyzności gleby, możliwości magazynowania związków węgla przez glebę, bioróżnorodności, skuteczności wykorzystania substancji odżywczych i wymaga bardzo małej ilości nawozu i pestycydów", wyjaśnia prof. Lewandowski. "Na razie jednak istnieje tylko jedna odmiana nadająca się do uprawy w Europie, a mianowicie miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus). To oznacza, że nie ma odmian miskanta dostosowanych do różnych typów środowiska lub różnych celów zastosowania biomasy".

Dokładne badania miskanta

Dwunastu partnerów projektu OPTIMISC (w tym uczestnicy w Turcji, Chinach i Rosji) rozpoczęło poszukiwania nowej odmiany miskanta, przystosowanej do różnych warunków klimatycznych, takich jak mróz, susza czy wysokie zasolenie. Zespołowi udało się wyhodować ponad 150 różnych odmian z ziarna lub stworzonych na bazie nowych roślin hybrydowych. Podczas prób terenowych badano 15 odmian pod kątem ich właściwości adaptacyjnych w różnych środowiskach i możliwości różnych zastosowań, takich jak produkcja etanolu i biogazu oraz spalanie. Na potrzeby sześciu głównych testów wyprodukowano łącznie 22 200 roślin. Odbyły się one w Turcji, Niemczech, na Ukrainie, w Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie i Rosji. Ponadto wyhodowano dodatkowo 40 000 roślin na potrzeby dalszych badań na dużą skalę, prowadzonych m.in. W Chinach, które miały na celu znalezienie odmian odpornych na warunki wysokiego zasolenia.

Wyniki projektu OPTIMISC pokazały, że nowe hybrydy mogą dać wyższe plony niż typowe, uprawiane komercyjnie odmiany miskanta. Aby zrozumieć, dlaczego niektóre odmiany są wydajniejsze niż inne, zespół przeprowadził fizjologiczną analizę różnych roślin. Dzięki temu udało się lepiej zrozumieć związek zachodzący pomiędzy tempem wzrostu rośliny a warunkami środowiskowymi, a także określić, które odmiany będą się rozwijać w danych środowiskach. "Wyniki badań pokazały, jak duży jest potencjał miskanta jako rośliny, którą można uprawiać na glebie niższej klasy", dodaje prof. Lewandowski.

Optymalizacja produkcji

Dane zebrane w toku projektu pomogą teraz w procesie optymalizacji metod produkcji. Celem projektu było też znalezienie sposobów na udoskonalenie technologii do komercyjnego zastosowania procesów produkcji biomasy z miskanta. Badacze zanalizowali metody polowe dla rozwoju ziarna, metod zbiorów oraz technologii produkcji peletu, umożliwiających koncentrację materiału biomasy.

"Nasze ustalenia co do wydajności poszczególnych odmian miskanta zostały już włączone do różnych programów hodowli miskanta, a pierwsze komercyjne odmiany zostaną już niedługo wprowadzone na rynek", podaje prof.. Lewandowski. Modele opracowane w ramach projektu OPTIMISC potwierdziły również możliwość ograniczenia rocznych emisji gazów cieplarnianych odpowiadających 30,6 ton dwutlenku węgla na hektar upraw miskanta. "Wyniki OPTIMISC są przedstawiane podmiotom z sektora produkcji biomasy i biorafinerii, aby zademonstrować także ekonomiczną stronę produkcji biomasy z miskanta", dodaje.

Powiązane informacje

Tematy

Biotechnology

Słowa kluczowe

OPTIMISC, biopaliwo, trawy, plon, lignoceluloza, jakość biomasy, uprawa roślin, miskant
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę