Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaadaptować japońskie szczupłe zarządzanie w europejskim tworzeniu produktów

Przemysł musi znaleźć innowacyjne rozwiązania, aby spełnić wymogi stawiane przez procesy tworzenia nowych produktów (NPD). Aby wzmocnić pozycję europejskiego sektora motoryzacyjnego i innych branż, uczestnicy unijnej inicjatywy analizowali uproszczoną strategię, która może pozwolić na bardziej wydajne tworzenie produktów dzięki wykorzystaniu praktyk stosowanych z powodzeniem przez japońskie firmy.
Zaadaptować japońskie szczupłe zarządzanie w europejskim tworzeniu produktów
Metodologia szczupłego zarządzania (lean maganement) może być źródłem cennych wniosków dla optymalizacji procesów w przemyśle europejskim. W ramach projektu LEAP (Lean development – New principles for innovation management and a more time and cost efficient development of novel products), finansowanego ze środków UE, badano nowe zasady dotyczące szczupłego zarządzania oraz analizowano bardziej efektywną czasowo i kosztowo strategię NPD.

Zespół udokumentował obecny stan wiedzy w tej dziedzinie na podstawie wywiadów, publikacji, zasobów internetowych i czterech wizyt badawczych w Japonii. Opracowano artykuł roboczy na temat barier i wyzwań w dziedzinie szczupłego tworzenia produktów (LPD), identyfikujący również obszary dalszych badań.

Zespół opracował zarys celów, metod i podejść do LPD, wskazując pięć priorytetowych obszarów badań w tym zakresie.

Utworzono globalną sieć badaczy i ekspertów zajmujących się szczupłym zarządzaniem, odwiedzając i współpracując z firmami, naukowcami i badaczami z Japonii, aby uzyskać cenną wiedzę na temat wdrażania praktyk LPD. Ustalono, że powodzenie szczupłego zarządzania w NPD zależy od szeregu czynników. Dotyczą one długofalowego zaangażowania zarządu w praktyki LPD, odpowiedniego wyboru skutecznych narzędzi oraz wymiany ekspertów oraz odpowiedniego zarządzania praktykami i narzędziami LPD od produkcji po NPD.

Informacje o wynikach prac rozpowszechniano w artykułach i prezentacjach konferencyjnych oraz w rozmowach z przedstawicielami świata nauki i przemysłu. Warsztaty i wizytacje w firmach były okazją do przeanalizowania różnych metod i narzędzi lean pod kątem wykorzystania ich w kontekście NPD.

Projekt LEAP poszerzył wiedzę na temat możliwości przeniesienia, adaptacji i zastosowania metod LPD w tworzeniu nowych produktów w przedsiębiorstwach europejskich. Firmy branży produkcyjnej będą miały teraz możliwość tworzenia nowych produktów i wzmacniania swojej konkurencyjności w oparciu o metody mające swoje korzenie w japońskiej kulturze biznesowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szczupłe zarządzanie, tworzenie produktów, zarządzanie innowacjami, szczupłe tworzenie produktów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę