Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ zmian klimatu na tropikalne ptactwo morskie

Oceany tropikalne są ważnym biomem i mają wielkie znaczenie społeczno-gospodarcze. Dogłębne badania, jak te prowadzone w ramach realizowanego niedawno finansowanego ze środków UE projektu, mają zasadnicze znaczenie dla oceny skutków zmiany klimatu i wykorzystania zasobów na rzecz tropikalnych ekosystemów oceanicznych.
Wpływ zmian klimatu na tropikalne ptactwo morskie
Celem projektu SEAFUTURE było określenie funkcjonalnych związków między ekologią ptaków morskich, środowiskiem biofizycznym a łowiskami w tropikalnym Oceanie Indyjskim. Aby zrealizować założenia projektu, wytypowano ptaki morskie z rodziny fregatowatych i głuptakowatych w celu zbadania różnych siedlisk na obszarze tropikalnego Oceanu Indyjskiego. Wśród nich znalazły się siedliska przybrzeżne, nadmorskie i oceaniczne, oraz morskie. Do oceny skutków różnych warunków oceanograficznych wykorzystano wieloletnie zestawy danych dotyczące ekologii ptaków morskich.

Wyniki projektu pokazały, że różne warunki oceanograficzne mają niewielki lub zerowy wpływ na zachowania związane z poszukiwaniem pożywienia u gatunków przybrzeżnych. Jednak dla porównania, wędrujące w poszukiwaniu pożywienia gatunki morskie/oceaniczne zaprezentowały wyraźne reakcje na niesprzyjające warunki oceanograficzne.

W przypadku niesprzyjających warunków morskich, długość lotu i przemierzona odległość zwiększały się, a ptaki nurkowały głębiej po pożywienie, co w rezultacie dawało dłuższe okresy poszczenia. Intensyfikuje to problem dorosłych ptaków żywiących siebie i swoje młode i może ostatecznie prowadzić do zmian w populacji.

Odkryto także, że deszcz silnie oddziałuje na sukces lęgowy wielu gatunków. Ma to decydujące znaczenie, ponieważ prognozy dotyczące zmian klimatu wskazują, że zwiększy się intensywność, częstotliwość i czas trwania ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak sztormy i cyklony.

Wyniki badania SEAFUTURE pomogły w zrozumieniu, jak zmieniające się warunki środowiskowe wpływają na tropikalne ptaki morskie. To pozwoli ekologom, demografom, specjalistom ds. fauny i flory oraz zarządcom łowisk przewidzieć, jak populacje ptaków morskich będą radziły sobie z postępującymi zmianami antropogenicznymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę