Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne systemy administracyjne i systemy wspierające podejmowanie decyzji

W ramach inicjatywy UE opracowano inteligentny, uczący się system administracyjny. System umożliwia przechwytywanie, gromadzenie, wykorzystywanie i analizowanie informacji o codziennej działalności organizacji w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji i wymiany wiedzy.
Inteligentne systemy administracyjne i systemy wspierające podejmowanie decyzji
Celem finansowanego ze środków UE projektu SASD (Smart multipurpose knowledge administration environment for intelligent decision support systems development) było wprowadzenie opracowanej technologii do użytku. Zespół projektu zastosował systemy w trzech oddzielnych kontekstach, w tym technologii informacyjnych (IT), zarządzania projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz aplikacji dla rynku internetowych kredytów hipotecznych.

Główne wyniki projektu SASD obejmowały ukończenie autonomicznego systemu i aplikacji do obsługi konkretnych przypadków umożliwiających zaprojektowanie i wdrożenie dowolnego inteligentnego systemu w oparciu o doświadczenie. Platforma projektowa opracowana na Uniwersytecie w Newcastle w Zjednoczonym Królestwie stanowiła podstawę do ich projektowania i rozwoju. Partnerzy projektu zweryfikowali główne funkcjonalności platformy poprzez przeprowadzenie czterech przypadków testowych. Opracowali również nową technikę zbierania doświadczeń, która stanowi podstawowy element platformy projektowej. Dodali również piąty przypadek, który skupiał się na projektowaniu systemów inteligentnych miast.

Przypadki testowe wykazały, że opracowane systemy administracyjne i systemy wspierające podejmowanie decyzji znajdą szersze zastosowanie, a mianowicie w dziedzinie zbierania informacji na temat badań medycznych, podejmowania decyzji w sprawie udzielania pożyczek i zarządzania projektami IT.

Zespół projektu przedstawił najważniejsze wyniki na konferencjach. Jedna teza proponowała połączenie platform w celu rozwoju modeli. Kolejna teza opiera się na systemie pośredniczącym do oceny technologii IT. Jeszcze inna dotyczy elektronicznej wspólnoty decyzyjnej i wymiany wiedzy ze zintegrowaną platformą do wymiany wiedzy.

Zespół projektu SASD zastanawia się, w jaki sposób najlepiej uruchomić wielozadaniową inteligentną platformę administracyjną do wymiany wiedzy w krajach i sektorach rynku docelowego zainteresowanych stosowaniem inteligentnych systemów.

Zespół projektu SASD przyczynia się do rozwoju globalnej gospodarki poprzez dostarczanie systemów administracyjnych i inteligentnych systemów wspierających podejmowanie decyzji, które mogą pozwolić na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy wspierające podejmowanie decyzji, inteligentny system administracyjny, inteligentny system, inteligentna platforma administracyjna do wymiany wiedzy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę