Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MATOMUVI — Wynik w skrócie

Project ID: 247584
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy
Dziedzina: Badania podstawowe

Matematyka w rozumowaniu opartym na niepewnych i niejednoznacznych danych

Przeszło 40 badaczy z Europy i Ameryki Południowej połączyło siły, aby opracować ujednolicone podejście do badania niepewnych i niejednoznacznych aspektów zjawisk mających miejsce w świecie rzeczywistym.
Matematyka w rozumowaniu opartym na niepewnych i niejednoznacznych danych
Rozumowanie automatyczne, realizowane np. przez algorytmy w autonomicznych samochodach czy systemy sztucznej inteligencji, musi ostatecznie poradzić sobie z dwoma podstawowymi problemami: niejednoznacznością i niepewnością danych. Tych dwóch nieodłącznych aspektów rzeczywistości nie należy ze sobą mylić, i tak przykładowo zdanie "jutro będzie mocno padać" jest informacją zawierającą zarówno niepewność ("jutro), jak i niejednoznaczność ("mocno"). Pomimo że jest uważana za naukę "ścisłą", matematyka, a w szczególności logika matematyczna, oferuje skuteczne narzędzia umożliwiające modelowanie takich zjawisk. Wciąż jednak mamy ograniczone możliwości, by ujarzmić złożoność tych sytuacji.

Finansowany ze środków UE projekt MATOMUVI (Mathematical tools for the management of uncertain and vague information) był dużą wspólną inicjatywą mającą na celu zbadanie teorii matematycznych pozwalających na radzenie sobie ze zjawiskami, w których splątane są ze sobą niepewność i niejednoznaczność. Inicjatywa opiera się na istniejącej sieci współpracy między europejskimi i latynoamerykańskimi naukowcami z 15 uczelni w 5 krajach.

Pierwszy z celów MATOMUVI polegał na usystematyzowaniu analiz logicznych pozwalających na radzenie sobie z informacjami niejednoznacznymi. Kiedy odejdziemy od matematycznego modelu rzeczywistości, w którym na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie, liczba możliwych układów logicznych lawinowo rośnie, co oznacza konieczność zastosowania bardziej ogólnych perspektyw i narzędzi.

Następnie uczestnicy projektu ulepszyli swoje narzędzia, aby umożliwić radzenie sobie z bardziej złożonymi problemami rzeczywistymi, w których niejednoznaczność i niepewność są ze sobą splątane. Wyzwaniem dla zespołu było przeniesienie klasycznych podejść do logik wielowartościowych i sformułowanie ogólnej teorii prawdopodobieństwa dla zdarzeń z ciągłą skalą wartości logicznych.

Zadanie to wymagało dokładniejszego zrozumienia algebraicznej i alternatywnej semantyki logiki wielowartościowej oraz ich dwoistości topologicznych i kombinatorycznych, w efekcie czego uzyskano nowe narzędzia pozwalające na analizę zdarzeń nieklasycznych.

Europejsko-latynoamerykańskie konsorcjum realizujące projekt MATOMUVI ukazało zalety logiki matematycznej w kontekście rozumowania opartego na danych niepewnych i niejednoznacznych, do czego wykorzystano długo- i krótkoterminowe wymiany badaczy, międzynarodowe konferencje i warsztaty.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Logika wielowartościowa, logika nieklasyczna, informatyka, MATOMUVI, problemy rzeczywiste, dwoistości topologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę