Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sfingolipidy — badania nad budową i funkcjami

Sfingolipidy są istotnym budulcem błon komórkowych, regulują metabolizm i spełniają wiele innych kluczowych funkcji. Rozregulowanie gospodarki lipidowej może powodować różne choroby, w tym cukrzycę, otyłość, nadciśnienie i chorobę Alzheimera.
Sfingolipidy — badania nad budową i funkcjami
Finansowany przez UE projekt SBLIME ("Systems biology of lipids metabolism") został ustanowiony, aby scharakteryzować i zbadać mechanizmy molekularne, w których uczestniczą sfingolipidy. Naukowcy przyjęli podejście biologii systemów oraz korzystali ze spektrometrii mas i chromatografii o wysokiej rozdzielczości, aby przeprowadzić analizę metabolizmu, w tym metabolizmu lipidów, oraz szlaków biosyntezy.

Naukowcy uczestniczący w projekcie SBLIME z powodzeniem opracowali model kinetyczny metabolizmu sfingolipidów u drożdży, korzystając z danych biochemicznych, metabolomicznych i lipidomicznych. Udało się dokładnie opisać kinetykę każdej z reakcji i wysycenie enzymami. W modelu odtworzono rozmieszczenie lipidów w warunkach statycznych i dynamicznych. W dalszych badaniach możliwe będzie opisanie interakcji pomiędzy elementami systemu.

Porównano kilka technik analizy o dużej czułości, aby sprawdzić, czy mają zastosowanie do modelu sfingolipidów lub dowolnego modelu w formacie SBML (System Biology Markup Language). SBML będzie nowym standardem dla opisywania systemów biologicznych, a naukowcy z projektu mieli zamiar stworzyć uniwersalne i modułowe narzędzie analizy.

Naukowcy prowadzili wszechstronną analizę stężeń i strumieni przepływu w stanie ustalonym, korzystając z narzędzi do analizy o dużej czułości. Wyniki umożliwiły poznanie kluczowych parametrów prawidłowego funkcjonowania szlaków lipidowych i ich zaburzeń.

Dzięki projektowi udało się stworzyć podstawy do dalszych badań nad metabolizmem, funkcjami i interakcjami lipidów oraz ich znaczeniem w medycynie. Z technik opracowanych w ramach tego badania mogą skorzystać również inne grupy badawcze w sektorze biotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę