Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Enzym transglutaminazy i jego rola w chorobie 

Badacze otrzymujący środki z UE zbadali rolę, jaką enzymy transglutaminazy (TG) odgrywają w chorobie, aby opracować innowacyjne metody diagnostyczne i sposoby leczenia celiakii (CD) oraz zaburzeń neurodegeneracyjnych.
Enzym transglutaminazy i jego rola w chorobie 
Rozregulowanie aktywności enzymu zaburza homeostazę komórkową i często prowadzi do rozwoju chorób takich jak choroba Alzheimera, pląsawica Huntingtona i celiakia. Enzymy TG stanowią grupę enzymów funkcjonujących jako katalizatory potranslacyjnej modyfikacji białek, a zwłaszcza tworzenia się wiązań izopeptydowych odpowiadających za wzrost oporności białek na hydrolizę.

W ramach projektu TRANSCOM (The commercialisation of transglutaminase) zbadano udział enzymów TG w patogenezie celiakii, zaburzeń neurodegeneracyjnych i zakażeń powiązanych ze stosowaniem cewnika, np. gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA).

Szczególnym osiągnięciem badaczy było opracowanie innowacyjnego badania przepływu poprzecznego umożliwiającego wykrycie peptydowych przeciwciał gliadynowych IgA i IgG z odłączoną grupą aminową w celu diagnozowania celiakii. Po przeprowadzeniu testów porównawczych odkryto, że w przeciwieństwie do innych badań miejscowych to badanie umożliwia wykrycie wszystkich przypadków celiakii. Zastosowanie takich biomarkerów celiakii w nowych badaniach miejscowych może wyeliminować konieczność przeprowadzania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych.

Naukowcy zdołali także zidentyfikować istotny epitop automatycznie wiążący przeciwciała CD oraz monoklonalne mysie przeciwciała anty-TG2, które można wykorzystać w leczeniu celiakii. Inhibitory enzymów TG2 są szczególnie obiecujące pod względem ich działania powstrzymującego patologiczne skutki przeciwciał celiakii.

W ramach projektu TRANSCOM wytworzono zmutowane enzymy TG oraz inhibitory enzymów TG, a także opracowano modele kultur komórkowych w celu zbadania ich wpływu neuroprotekcyjnego w przypadku zaburzeń neurodegeneracyjnych. Zespół projektowy zademonstrował możliwości niewielkich inhibitorów związków blokujących aktywność czynnika XIIIa w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu cewnika i powiązanych z nimi zakażeń gronkowcem złocistym opornym na metycylinę.

Do innych interesujących odkryć należy potencjalnie wykorzystanie inhibitorów enzymów TG2 w blokowaniu angiogenezy wywołanej czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego oraz wykorzystanie enzymów TG2 z określonymi mutacjami aminokwasów w leczeniu chorób powiązanych z enzymami TG2, np. włóknienia wątroby.

Imponujące osiągnięcia z projektu TRANSCOM opublikowano w 21 artykułach naukowych w pismach branżowych i oświadczeniach prasowych. Złożono również wniosek patentowy dotyczący inhibitorów enzymów TG2.

Projekt TRANSCOM zapewnił wiedzę na temat biologicznej istotności aktywności enzymów TG. Obecnie nie ma skutecznych metod leczenia celiakii i zaburzeń neurodegeneracyjnych, ale dzięki wynikom projektu może wkrótce dojść do opracowania alternatywnych metod leczenia.

Wartość rynkowa środków do leczenia tych chorób wynosi miliardy dolarów, a wprowadzenie wyników projektu do obrotu powinno zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw działających na tym rynku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Enzym transglutaminazy, celiakia, zakażenia oporne na leki, zaburzenia neurodegeneracyjne, biomarker, zanieczyszczenie cewnika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę