Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MARINVASPHYLOGEN — Wynik w skrócie

Project ID: 254634
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Zrozumienie inwazyjnych gatunków morskich

W ramach niedawnego projektu badawczego zbadano, w jaki sposób na inwazyjne gatunki morskie wpływa spokrewnienie z gatunkami w obrębie opanowanego ekosystemu.
Zrozumienie inwazyjnych gatunków morskich
Filogenetyka (nauka o pokrewieństwie między gatunkami) przyczyniła się do lepszego zrozumienia biologii inwazji w ekosystemach lądowych. Mimo że inwazyjne gatunki morskie stanowią olbrzymie wyzwanie pod względem ekonomicznym i ekologicznym, nie przeprowadzono dotychczas podobnych badań w systemach morskich.

Finansowany ze środków UE projekt MARINVASPHYLOGEN stworzono w celu zbadania, czy sukces inwazji można przewidzieć na podstawie filogenetyki. Projekt skupił się na bezkręgowcach, jednym z najpospolitszych gatunków inwazyjnych w ekosystemach morskich.

Badacze przeprowadzili badania terenowe na północnym wybrzeżu Kalifornii, aby zrozumieć sposób, w jaki różne gatunki i grupy gatunków działają tako bariera dla inwazji. Odkryli oni, że kilka mechanizmów odporności biotycznej współdziała na przestrzeni czasu w celu ograniczenia sukces inwazyjnych bezkręgowców.

W ramach projektu, Uniwersytet Kalifornijski zapewnił gruntowne szkolenie z biologii molekularnej, aby wspomóc badania. Dzięki temu możliwa była dogłębna analiza struktury filogenetycznej miejsc badań, zarówno w ujęciu lokalnym jak i globalnym.

Końcowy aspekt projektu polegał na zestawieniu zebranych informacji w holistyczny obraz filogenetyki i biologii inwazji w ekosystemach morskich. Projekt MARINVASPHYLOGEN w ten sposób pogłębił nasze zrozumienie biologii inwazji i pokrewieństw filogenetycznych stanowiących jej podstawę.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gatunek morski, gatunek inwazyjny, ekosystem morski, filogenetyka, biologia inwazji, bezkręgowiec, odporność biotyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę