Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

VITRUV — Wynik w skrócie

Project ID: 261741
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo, Bezpieczeństwo

Projektowanie bezpiecznych miast

Unijny zespół opracował nowe narzędzia do planowania przestrzennego, umożliwiające ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa. Korzystając z trzech poziomów analizy, bazy wiedzy i narzędzi do modelowania, projektanci mogą teraz tworzyć bezpieczniejsze przestrzenie miejskie.
Projektowanie bezpiecznych miast
Postępująca na całym świecie urbanizacja wiąże się niestety ze wzrostem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Planiści miejscy z pewnością docenią nowe narzędzia projektowe uwzględniające te zagrożenia.

Celem finansowanego ze środków UE projektu VITRUV (Vulnerability identification tools for resilience enhancements of urban environments) było opracowanie nowych narzędzi informatycznych, które pozwolą planistom przeprowadzać oparte na wiedzy oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i podejmować odpowiednie decyzje planistyczne.

Stworzony w ramach projektu VITRUV zestaw narzędzi został przetestowany w czterech europejskich miastach.

Oprogramowanie składa się z trzech głównych modułów wspomagających planistów na różnych poziomach. Narzędzie STCUP (Strategic Concept Urban Planning Tool) umożliwia systematyczną integrację bezpiecznych rozwiązań na każdym etapie koncepcyjnym projektu.

STCUP zawiera również dodatkowe, oparte na arkuszach kalkulacyjnych narzędzie SecuRbAn ułatwiające podejmowanie decyzji i przeprowadzanie oceny ryzyka już podczas planowania. Narzędzie korzysta z bazy danych ataków terrorystycznych. SecuRbAn zadaje planiście do 76 pytań dotyczących 13 rodzajów przestępstw popełnionych na danym obszarze. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyliczana jest ocena bezpieczeństwa tego obszaru. Wykorzystane wskaźniki pochodzą z przeglądu literatury.

Narzędzie do wspomagania decyzji zawiera również bazę wiedzy, nazywaną Urban Securepedia, która pozwala przeprowadzić bardziej szczegółową analizę w oparciu o modele ryzyka opracowane na potrzeby projektu. Modelowane przypadki obejmują zagrożenia związane z wybuchami, zagrożenia odniesieniem obrażeń, obciążenie wybuchem czy katastrofy postępujące. W oprogramowanie włączono również moduły dla zagrożeń biologicznych i chemicznych oraz systemy do analizy wrażliwości, analizy sieci komunikacyjnych oraz analizy kosztów i korzyści dla konkretnych rozwiązań.

Wszystkie trzy moduły programowe zostały powiązane graficznym interfejsem 3D zawierającym również narzędzia do mapowania i wizualizacji.

Wyniki uzyskane w ramach projektu przedstawiono na ponad 100 wydarzeniach, w tym konferencjach, oraz w publikacjach formalnych.

Dzięki projektowi VITRUV planiści miejscy mają teraz narzędzie umożliwiające im oszacowanie różnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Dzięki temu w przyszłości nasze miasta będą mniej podatne na ataki terrorystyczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miasta, urbanizacja, planowanie przestrzenne, narzędzia projektowe, zagrożenia dla bezpieczeństwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę