Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tworzywa sztuczne wysokiej jakości z recyklingu

Obecnie istnieje problem z recyklingiem przemysłowych tworzyw sztucznych, malowanych i laminowanych. W jednym z projektów unijnych uzyskano wyższej jakości tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu tworzyw drukowanych opakowań plastikowych.
Tworzywa sztuczne wysokiej jakości z recyklingu
Niektóre tworzywa sztuczne mogą być poddane recyklingowi, ale uważa się, że nie warto odzyskiwać przezroczystych folii plastykowych. UE sfinansowała projekt, którego celem była zmiana tej sytuacji poprzez wypromowanie elastycznej, malowanej i laminowanej folii z tworzywa sztucznego (powszechnie używanej do pakowania żywności, zabawek, kosmetyków i komponentów przemysłowych) jako cennego źródła recyklingu. Zadaniem projektu było uzyskanie podobnego przezroczystego produktu z tworzywa sztucznego z recyklingu o takiej samej jakości i równie bezpiecznego jak wersja nie pochodząca z recyklingu. Jako że nowy plastik można byłoby poddawać recyklingowi bez końca, tego rodzaju odpady mogłyby być wyeliminowane, a to pomogłoby przemysłowi w UE w spełnieniu wymogów w zakresie zmniejszenia ilości opakowań zawartych w dyrektywach parlamentu UE w sprawie opakowań.

W projekcie CLIPP ("Study of recyclability of printed or laminated plastic packaging films using supercritical CO2 technologies") wzięło udział dziewięć europejskich firm i organizacji badawczych. Jego celem było opracowanie innowacyjnego procesu produkcji długiej folii z przezroczystego tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Opracowany proces polega na usunięciu farby, klejów i zanieczyszczeń przy użyciu – jako rozpuszczalnika przemysłowego – dwutlenku węgla (CO2) w stanie nadkrytycznym. Stan nadkrytyczny jest pośrednim stanem fizycznym, w którym następuje połączenie właściwości przepływu cieczy z rozszerzalnością gazu. CO2 w stanie nadkrytycznym stanowi skuteczny rozpuszczalnik przemysłowy, bezpieczny dla środowiska. W połączeniu z CO2 w procesie CLIPP wykorzystuje się systemy filtrowania mikrocząstek, usuwające zanieczyszczenia, a także szereg innowacyjnych wytłaczarek. Cały ten system umożliwia płynną produkcję półprzezroczystej folii.

Nie udało się jeszcze osiągnąć pełnej przezroczystości. W projekcie CLIPP zmieniono w związku z tym cele pośrednie, dążąc teraz do uzyskania plastiku jak najbardziej przezroczystego i o jak najbardziej neutralnym zapachu.

Starania te doprowadziły do wyprodukowania prześwitującego materiału o wystarczającej jakości i zapachu o obniżonej intensywności, nadającym się do różnych celów opakowaniowych produktów niespożywczych. Okazało się również, że inny półprzezroczysty materiał z recyklingu nadaje się w połączeniu z warstwą barierową do produkcji torebek na nasiona słonecznika. Analiza ekonomiczna wykazuje, że produkty te mogą być z pożytkiem wykorzystywane w produkcji o wartości dodanej i rozpoczęto prace nad wprowadzeniem ich do użytku komercyjnego.

Rezultaty projektu poszerzyły ponadto wiedzę branży recyklingu tworzyw sztucznych w UE. Może to prowadzić do podjęcia dalszych kroków w zakresie pierwotnych celów produkcyjnych projektu. Ogólne osiągnięcia projektu obejmą zmniejszenie liczby odpadów z tworzyw sztucznych, zdrowsze środowisko i obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę