Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie wody balastowej

Inwazyjne gatunki przenoszone wraz z wodą balastową stanowią poważne zagrożenie dla mórz i oceanów na świecie. W związku z tym naukowcy badają nowe podejście w zakresie oczyszczania wody balastowej (BWT), które pozwoliłoby zapobiec przenoszeniu inwazyjnych mikroorganizmów.
Oczyszczanie wody balastowej
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zaordynowała niedawno włączenie systemów BWT w nowych i istniejących statkach do roku 2016. To powinno pomóc zminimalizować zwykle nieodwracalny wpływ gatunków inwazyjnych na ekosystemy morskie i potencjalnie odczuwalne straty środowiskowe i gospodarcze.

Celem finansowanego ze środków UE projektu ATLANTIS ("Aquatic technology linked to a novel treatment of invasive species") było stworzenie systemów komercyjnych niszczących inwazyjne mikroorganizmy w wodzie balastowej. Koncepcja opiera się na wykorzystaniu podkładu tekstylnego zawierającego liczne biocydy do oczyszczania wody balastowej. Dotychczas przeanalizowano pod kątem zrównoważoności szereg materiałów tekstylnych i biocydów.

Wśród innych założeń było stworzenie i przetestowanie ręcznego modelu systemu BWT, a także systemu w skali pilotażowej. Testom pod kątem skuteczności poddano także wiele konfiguracji podkładu tekstylnego, wykorzystując dynamikę płynów.

Oczekuje się, że wyniki projektu dostarczą efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie BWT nadających się do montażu na nowych i istniejących statkach. System powinien zaspokoić potrzeby przemysłu żeglugowego, być zgodny z nowymi przepisami i chronić środowisko morskie od inwazyjnych mikroorganizmów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę