Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekologiczna ochrona przed korozją

Stal ulega korozji, która skraca żywotność konstrukcji, a w najpoważniejszych przypadkach powoduje katastrofy budowlane. Nowe przyjazne dla środowiska powłoki antykorozyjne wydłużą żywotność wyrobów stalowych, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia ilości niebezpiecznych chemikaliów w środowisku.
Ekologiczna ochrona przed korozją
Powszechnie stosowane są powłoki ochronne, które pozwalają zapobiegać kontaktowi stali z wilgocią i tlenem, ale wiele zawartych w nich związków stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. W związku z bardziej restrykcyjnymi przepisami wycofano już z użycia wiele niebezpiecznych związków używanych do produkcji powłok antykorozyjnych, jednak brakuje odpowiednich zamienników.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przyjazną dla środowiska ochronę przeciwkorozyjną, naukowcy powołali do życia projekt STEELCOAT. Opracowali oni ekologiczne powłoki antykorozyjne do stali, oparte na przyjaznych środowisku nanocząsteczkach i przewodzących polimerach. Są to powłoki oparte na rozpuszczalnikach o dużej zawartości substancji stałych, które zawierają niewiele niebezpiecznych lotnych związków organicznych, jak i powłoki na bazie wody.

Powłoki opracowane w projekcie STEELCOAT znajdą szerokie zastosowanie, ponieważ ze względu na swoją wytrzymałość i trwałość stal od dawna jest i z pewnością pozostanie ważnym materiałem konstrukcyjnym. Z problemem korozji stali boryka się między innymi infrastruktura transportowa, pojazdy transportowe, sieci infrastruktury komunalnej oraz infrastruktura energetyczna. Sektory te ponoszą duże straty finansowe w związku z korozją, a ze względu na szkodliwość aktualnie stosowanych powłok dla środowiska ich wysokość może jeszcze się zwiększyć, jeżeli nie zostaną wprowadzone alternatywne powłoki. Omawiane przyjazne dla środowiska powłoki dla elementów stalowych przyczynią się do poprawy konkurencyjności sektora stalowego oraz pomogą w ochronie infrastruktury i zdrowia publicznego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stal, korozja, powłoki, nanocząsteczki, polimery
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę