Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OPERR — Wynik w skrócie

Project ID: 263400
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Szwecja

Skuteczniejsze modelowanie odpływu rzecznego

Ścisłość i adekwatność modeli klimatycznych zależy od liczności i wysokiej jakości danych. Tę potrzebę zaspokojono w ramach przeprowadzonego niedawno projektu, w ramach którego usprawniono rejestrowanie danych związanych z odpływem rzek europejskich (spływem rzecznym).
Skuteczniejsze modelowanie odpływu rzecznego
Zmiany dna morskiego można by było przewidywać precyzyjnie tylko wówczas, gdyby naukowcy byli w stanie precyzyjnie modelować odpływ rzeczny w obrębie całej Europy. Tak duże przedsięwzięcie związane z danymi wymaga usprawnienia sposobów gromadzenia danych i zarządzania nimi, a także starannej weryfikacji za pomocą matematycznych danych szacunkowych.

OPERR ("Operational pan-European river runoff") to projekt finansowany ze środków UE, poświęcony pozyskiwaniu wyższej jakości danych oraz usług związanych z modelowaniem na potrzeby regionalnych i krajowych instytucji zajmujących się modelowaniem klimatu. Do zrealizowania tego celu niezbędne jest wdrożenie zadań służących wspomaganiu i weryfikacji danych oraz przeprowadzenie prac związanych z modelowaniem.

Pierwszym celem projektu było zgromadzenie, posegregowanie i oczyszczenie danych dotyczących spływu rzecznego, by umożliwić ich wykorzystanie w aplikacja do modelowania. Dane do symulacji pozyskano z kilku wcześniejszych projektów dotyczących spływu rzecznego prowadzonych na terenie Europy.

Drugim celem projektu OPERR było zweryfikowanie danych za pomocą techniki hindcasting (oszacowania wartości przeszłych na podstawie modelu testowego) w różnych obszarach Europy. Ogólnie udało się precyzyjnie przewidywać rzeczywiste wartości, przy czym tendencją ogólną było niedoszacowanie spływu całkowitego. Szczególnie dobrze udawało się przewidywać zmienność krótkoterminową.

W związku z tym prace przeprowadzone w ramach projektu przyniosły zestaw cennych narzędzi. Wygenerowane dane można teraz wykorzystywać do różnych zastosowań związanych z modelowaniem i będą one wspomagać badania naukowe, politykę związaną ze środowiskiem oraz działania gospodarcze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę