Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Telerobotyka sposobem na obniżenie wystawienia na promieniowanie jonizujące

Długotrwałe wystawienie na działanie promieniowania jonizującego może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, od bezpłodności po chorobę nowotworową. Tym zagadnieniem zajęto się w ramach inicjatywy, finansowanej ze środków UE, której celem było zminimalizowanie wystawienia ludzi na działanie promieniowania jonizującego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach badawczych generujących ten rodzaj promieniowania.
Telerobotyka sposobem na obniżenie wystawienia na promieniowanie jonizujące
Projekt PURESAFE (Preventing human intervention for increased safety in infrastructures emitting ionizing radiation) to sieć szkolenia podstawowego dla młodych badaczy, finansowana ze środków UE w ramach programu Marie Curie.

W projekcie skoncentrowano się na usprawnieniu procesu włączenia telerobotyki do inżynierii systemów z myślą o opłacalnym zarządzaniu cyklem życia placówek badawczych generujących promieniowanie jonizujące. W skład konsorcjum weszły uniwersytety, międzynarodowe organizacje badawcze oraz firmy przemysłowe, które przystąpiły do szkolenia naukowców na wczesnym etapie kariery w zakresie inżynierii systemów.

Za pośrednictwem procesu rekrutacji międzynarodowej partnerzy projektu zatrudnili 15 wysoce wykwalifikowanych naukowców na wczesnym etapie kariery specjalizujących się dziedzinach multidyscyplinarnych. Naukowców przeszkolono w zakresie działań badawczo-rozwojowych dotyczących placówek badawczych, produktów opartych na wiedzy (takich jak synteza jądrowa) oraz usług (takich jak zarządzanie projektem).

Naukowcy na wczesnym etapie kariery podjęli się wyzwania polegającego na wprowadzeniu telerobotyki, za pomocą inżynierii systemów, do najnowocześniejszych placówek badawczych, takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych (powszechnie znana jako CERN) oraz Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech. Ta otwarta struktura inżynierii systemów zostanie udostępniona w formie profesjonalnie zredagowanych e-dokumentów i e-booków, a także dostępnego na rynku podręcznika w formie papierowej.

Zorganizowano kilka warsztatów międzynarodowych, konferencji, sesji plakatowych i prezentacji, które rozpowszechniły wyniki projektu w zakresie telerobotyki, inżynierii systemów i badań w dziedzinie obsługi zdalnej. Informacje dotyczące konferencji końcowej PURESAFE można znaleźć tutaj.

Partnerzy projektu zaprojektowali także platformę inżynierii systemów dopasowaną do potrzeb placówek i systemów badawczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego. Platformę tę charakteryzują trzy właściwości: środowiska partycypacyjne, metodologia lean thinking oraz oprogramowanie typu open source, przy czym każdy z naukowców na wczesnym etapie kariery miał swój wkład w realizację tego ostatniego celu.

Platforma inżynierii systemów PURESAFE w metodologii lean została udostępniona podczas konferencji końcowej PURESAFE w formie OpenSE. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzymał drukowaną wersję broszury "OpenSE v1.0". Obecnie platforma OpenSE jest dostępna tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Promieniowanie jonizujące, PURESAFE, telerobotyka, sieć szkolenia podstawowego, inżynieria systemów, naukowcy na wczesnym etapie kariery, obsługa zdalna, placówki i systemy badawcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę