Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Młodzi badacze odpowiadają na problemy związane z zaopatrywaniem miast w żywność

Musimy jak najszybciej rozwiązać problemy zdrowotne i środowiskowe związane z żywnością na terenach miejskich. W ramach unijnej inicjatywy przeszkolono młodych naukowców w zakresie badań nad zaopatrywaniem terenów (około-) miejskich w żywność oraz wpływu tej kwestii na zrównoważony rozwój.
Młodzi badacze odpowiadają na problemy związane z zaopatrywaniem miast w żywność
W kontekście szybkich zmian w łańcuchu dostaw żywności oraz ról producentów i konsumentów i odnośnych przepisów, potrzebne są dokładniejsze informacje na temat dynamiki tych zmian. Wiedza ta pozwoli wspomagać rozwój zrównoważonych systemów żywnościowych.

W ramach projektu PUREFOOD (Urban, peri-urban and regional food dynamics: Toward an integrated and territorial approach to food) zorganizowano trzyletni program szkoleniowy dla 10 początkujących badaczek i 2 badaczy (ESR). Kurs objął nowe dziedziny dotyczące zrównoważonych łańcuchów zaopatrzenia w żywność, zamówień publicznych oraz miejskich strategii żywnościowych. Podejście to ukierunkowane było na teorię i praktykę i wykorzystywało wymianę wiedzy oraz bezpośrednią implementację między firmami, organizacjami pozarządowymi, władzami publicznymi, ekspertami akademickimi i ERS z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się.

ESR wzięli udział we wszystkich dostępnych kursach, a także dodatkowych szkoleniach i działaniach koordynacyjnych zorganizowanych we współpracy z FOODLINKS. Program wykorzystywał praktyczne podejście do nauczania, koordynowane przez społeczności praktyków koncentrujące się wokół trzech tematów PUREFOOD.

Młodzi badacze podążali indywidualnymi ścieżkami rozwoju zawodowego i złożyli wnioski badawcze, których owocem mają być prace doktorskie. 12 badaczy przygotowało artykuły (zarówno naukowe, jak i popularnonaukowe), a także opiekowało się studentami, wygłaszało gościnne wykłady oraz uczestniczyło w konferencjach jako moderatorzy dyskusji.

Wszyscy ESR wzięli udział w co najmniej jednym wyjeździe do innego instytutu, podczas którego poszerzali swoją wiedzę, przygotowując się do wejścia na rynek pracy. Brazylijski partner projektu zorganizował w grudniu 2013 r. międzynarodowe dwudniowe warsztaty, w których wzięło udział ponad 150 nauczycieli akademickich, praktyków i prawodawców z całego świata. Wydarzenie transmitowano na żywo przez internet.

Końcowa konferencja projektu odbyła się w Niderlandach w maju 2014 r. Zorganizowano ją wspólnie z konferencją pt. "Dzień rolnictwa miejskiego", co pozwoliło na dotarcie z informacjami o tematach PUREFOOD do szerszego grona odbiorców, w tym przedstawicieli rynku (firmy), sektora publicznego (administracja państwowa) i społeczeństwa obywatelskiego.

Program wywarł pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju zawodowego młodych naukowców. Ponadto omawiane prace i ich rezultaty powinny przyczynić się do udoskonalenia prawodawstwa europejskiego i ogólnego rozwoju omawianej dziedziny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miejskie, zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenie w żywność w miastach, zrównoważony rozwój, strategie w zakresie żywności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę