Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FRESHMON — Wynik w skrócie

Project ID: 263287
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Niemcy

Satelity monitorują jakość wód Europy

Czysta słodka woda jest kluczowa dla zdrowia i dobrostanu obywateli Europy i jej gospodarki. Podczas finansowanego ze środków UE projektu wykorzystano dane satelitarne do monitorowania stanu wód śródlądowych poprzez harmonizację i usprawnienie technik obserwacji Ziemi (EO).
Satelity monitorują jakość wód Europy
Systemy słodkowodne w Europie i na całym świecie odczuwają coraz większe obciążenia ze strony rolnictwa, rozwoju gospodarczego i zmian klimatu. Dlatego powstały programy monitorowania UE mające za zadanie kompleksowo przestudiować jakoś wody w każdym dorzeczu i pojezierzu.

W ramach projektu "High resolution freshwater monitoring: FreshMon GMES downstream services" (FRESHMON) stworzono serwis stale dostarczający danych w celu monitorowania wód śródlądowych na poziomie europejskim. Dzięki inicjatywie powstały oparte na systemie EO usługi badające stan wód, co pomoże władzom europejskim i krajowym odpowiedzialnym za jakość wód w jeziorach i rzekach w koordynacji ramowej dyrektywy wodnej (WFD).

W ramach projektu FRESHMON zharmonizowano i usprawniono różne technologie EO, służące do monitorowania jakości i głębokości wody. Ich najlepsze aspekty zintegrowano w modelach hydrodynamicznych. Dodatkowo, inicjatywa ustaliła normy zarządzania jakością dla użytkowników końcowych i stworzyła europejską sieć biznesową dla dostawców usług związanych z wodami śródlądowymi.

Pomyślne zakończenie projektu FRESHMON zapewni cenne informacje na temat jakości wody pitnej, wody dla rolnictwa i przemysłu, komponentów organicznych oraz ilości substancji odżywczych i osadów. Zdolności monitorowania opracowane w trakcie projektu zostaną wykorzystane do porównania jakości wody w poprzednich dekadach.

Dzięki staraniom konsorcjum FRESHMON istnieją realne szanse stworzenia zharmonizowanej, ogólnoeuropejskiej usługi badania jakości wody. Było to przedmiotem dyskusji Komisji Europejskiej i państw członkowskich w oparciu o Białą księgę proponującą satelitarne usługi monitorowania wód śródlądowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obserwacja Ziemi, wody śródlądowe, jakość wody, usługi monitorowania, dorzecze, pojezierze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę