Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Doskonalenie obliczeń emisji CO2 w łańcuchach dostaw

Naukowcy korzystający ze wsparcia finansowego UE opracowują metodologię i ramy proceduralne do precyzyjnego obliczania emisji dwutlenku węgla przez łańcuchy dostaw. Zastosowane podejście uwzględnia potrzeby użytkowników i wymagania różnych stron zainteresowanych: producentów, przewoźników, hurtowników i instytucji rządowych.
Doskonalenie obliczeń emisji CO2 w łańcuchach dostaw
Łańcuchy dostaw coraz częściej działają w skali międzynarodowej i obejmują różnorodne procesy transportu i przetwarzania, które łącznie składają się na około 23% światowych emisji dwutlenku węgla związanych z energią. Oznacza to, że usprawnienie procesów transportu może przełożyć się na istotne zmniejszenie wpływu na środowisko. To właśnie jest nadrzędnym celem projektu COFRET ("Carbon footprint of freight transport").

Obecnie do obliczania śladu węglowego używa się różnych metodologii, narzędzi i baz danych. Brak standaryzacji oznacza, że różne firmy i organizacje stosują różne miary i wskaźniki, co utrudnia porównywanie wyników. Porównywalność danych jest jednak niezbędna, aby było możliwe analizowanie wydajności i skuteczności różnych łańcuchów dostaw. Analiza dotyczy nadawców, środków transportu, przewoźników i produktów. Wyznaczenie wspólnej podstawy ułatwiłoby zidentyfikowanie najlepszych praktyk i okazji do wprowadzania ulepszeń, umożliwiając przy tym analizę wpływu zmian istniejących procesów.

W pierwszym okresie sprawozdawczym zespół przeanalizował dotychczasowe metody i narzędzia do obliczania emisji CO2. Nawiązano też kontakty z kluczowymi stronami zainteresowanymi. Realizacja tych dwu uzupełniających się działań pomaga w zapełnieniu istotnej luki w badaniach i wiedzy. Aby zapewnić przydatność prowadzonych prac dla użytkowników docelowych, członkowie zespołu konsultowali się z zewnętrzną radą doradczą projektu. Członkowie rady reprezentują szeroki przekrój organizacji, a ich celem jest zwiększanie wartości dodawanej przez projekt COFRET poprzez ścisłą współpracę oraz przeglądy produktów projektu.

W okresie prac projektu nastąpiła publikacja dwóch pionierskich standardów europejskich i międzynarodowych (odpowiednio EN 16258 i ISO 14067) dotyczących metod obliczania emisji CO2. Doprowadziło to do modyfikacji planowanego zakresu prac i działań projektu COFRET w celu uwzględnienia tych standardów obliczania śladu węglowego produktów.

Dalsze prace projektu będą zorientowane na akceptację i stosowanie nowo wprowadzonych standardów przez przemysł i inne strony zainteresowane. Stanowi to niezbędny krok w kierunku opracowania międzynarodowego standardu obliczania emisji CO2 w kontekście łańcucha dostaw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę